EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Бъбречна криза по време на бременност

сп. 9 месеца
1.11.2015г.

 

Бъбречна криза по време на бременност

 

Какви сапричините за появата на бъбречна криза при бременната жена?

Бъбрецитепрез бременността се натоварват повече, тъй като отделителната системаобработва по-големите обеми от течностите в организма на жената. Прогестеронът отпуска мускулите на пикочопроводите(каналите, които свързват бъбреците с пикочния мехур). Вследствие нахормоналните промени съдовете се разширяват, а органите в коремната кухина втова число пикочопроводите се притискат от нарастващата матка. Това забавя потока на урината от бъбреците къмпикочния мехур. Всичко товаводи до задръжка на урина, по-голяма вероятност за развитие на инфекции впикочните пътища, а при наличие на бъбречно каменна болест може да се получибъбречната криза от запушване на уретера по време на преминаването на камъктръгнал от бъбрек през него.

 

Как даразпознаем в домашни условия, че болката е породена именно поради бъбречнакриза, а не се дължи на някакъв друг проблем?

Няма как, и поради тази причина е необходимо мнениетона специалисти за това дали при една коремна болка се касае за бъбречна криза.При бременни жени е изключително важно мнението на гинеколог, и намесата на опитенуролог, ако бъбречната криза е предпоставка за сериозен риск от преждевременнораждане. 

 

Как сепоставя диагнозата от специалист?

Болката при криза и налична хидронефроза,т.е. легенчето и чашките на бъбрека се раздуват от задържаната урина, лесноможе да се диагностицира при ехографското изследване на бъбреците по време накризата.

 

Какви методина диагностика се използват при съмнение от страна на специалиста за причината,пораждаща конкретната болка?

Ехографията може да се приложи  при бременни и да се диагностицира бъбречнаколика. Недостатък на метода е, че чрез него не може да се докажат камъните впоясната област на пикочопровода, тъй като на това място се покриват отчервата. Ехографският образ трябва да се интерпретира многовнимателно, тъй като допусканите диагностични грешки не са малко и сапредимно от субективен характер.

 

Какви рисковекрие бъбречната криза за плода?

Евентуалнипроблеми, които могат да възникнат, са свързани с появата на маточниконтракции, като в най-лошия случай може да се стигне до преждевременно раждане

 

Какво е лечението и колко време продължава?

Лечението на бъбречната колика изисква бързои ефективно спиране на болката с болкоуспокояващи средства и преодоляване наспазъма на гладката мускулатура със спазмолитици. Облекчаването на бъбречникризи при бременни жени е проблем, тъй като повечето противовъзпалителни сапротивопоказни. Използват се основни обезболяващи средства и ако женатапостоянно изпитва бъбрчени болки, които не преминават, е необходимо поставянетона уретерален стент или ако камъкът е над 8 mm, е почти сигурно, че ще сеналожи намеса за неговото отстраняване през уретера чрез  уретероскопия. При този метод през външнотоотвърстие на пикочния последователно в пикочния канал, пикочния мехур и уретера(пикочопровода) се въвежда специален инструмент с оптика на върха, нареченуретероскоп. Чрез този инструмент директно визуално се определя разположениетона камъка чрез лазерна енергия камъка в пикочопровода се раздробява и изважда.

 

Какви  мерки още са препоръчителни при категоричнодиагностицирана бъбречна криза? (прием на повече течности…)

За да се намали вероятността за бъбречнакриза през бременноста се препоръчва в този период жените даимат балансиран хранителен режим без много солени и консервирани храни, атечностите, които приемат да бъдат с ниска минерализация и в разумни обеми.

 

Възможно лие да се предотврати образуването на камъни в бъбреците?

Поради производството на прогестерон, в организма набременната жена се задържа калий. При бременността е налице повишена бъбречна иплацентарна продукция на витамин D, което от своя страна води до повишеноусвояване на калций от червата и съответно повишаване на неговите количества вурината. Протеиновите диети се оказват доста вредни за здравето катоувеличават с до три пъти риска от образуване на калциев камък в бъбреците.Консумацията на повече плодове и зеленчуци може да неутрализира ефекта отпрекомерната консумация на месо, яйца и други богати на протеин храни.

 

В кой месецот бременността жените най-често се оплакват от подобни  колики и по-уязвими ли са бъдещите майки къмбъбречната криза?

Бременните жени често страдат от бъбречникризи и изобщо проблеми с бъбреците от всякакъв тип поради по –горе изложенитефакти, а в над 90% процента от бъбречните кризи се проявяват във второто итретото тримесечие от бремеността.

 

Вярно ли е твърдението,че при бременните жени болката е по-изострена, в сравнение с небременните?

Да така е, клиничната картина няма да серазличава съществено от тази на небременна жена, но болката може да епо-изострена.

 

Възможно лие прилагането на медикаментозно лечение?

Терапията, която се провежда при категоричнодиагностирана криза със спазмолитични лекарства не може да навреди на плода. Дорида се наложи прием на антибиотици при насложен възпалителен процес, те ще бъдатсъобразени със състоянието..

 

Безопасно лие поставянето на перкутанна нефростома нажена  в напреднала бременност?

Бременността може да наложи съобразяване спозата на пациента, ограниченията по отношение на риска за плода отрадиационната експозиция и анестезията, както и увеличения кръвоток набъбреците, който може да бъде причина за повишен риск от кървене. По тезисъображения тя може да се обсъжда при бременни жени при строги ограничения.