EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Световъртежът и замаяността могат да се дължат на много сериозни заболявания

Световъртежът и замаяността могат да се дължат на много сериозни заболявания

в. Телеграф
12.4.2014

Д-р Росен Икономов, отоневролог и завеждащ отделението по неврология в МБАЛ „Софиямед“

-Д-р Икономов, все повече млади хора се оплакват от световъртеж. Обяснете какво представлява той?
Световъртежът представлява илюзорно чувство на въртене на предметите около болния. Това въртене най-често е в хоризонтална посока, но може да бъде и във вертикална и да наподобява чувство на потъване. Много често световъртежът е придружен от гадене, повръщане, изпотяване, сърцебиене. Важно да се различава световъртежът от друго подобно оплакване – замаяността. При нея липсва чувство за въртене, налице е нестабилност, залитане, болният се чувства като пиян. Двете състояния си приличат, но разграничаването им често помага на лекаря за поставяне на точна диагноза. Световъртежът и замаяността са едни от най-честите оплаквания в човешката патология. Според статистиката между 20 и 30 % от хората имат подобни оплаквания поне веднъж годишно. Това превръща тези симптоми във втори по честота след болката. Друга тяхна особеност е, че могат да се наблюдават и при здрави хора при определени условия, но могат и да се дължат на много сериозни заболявания. Тук е ролята на невролога и в частност на отоневролога да прецени важността на оплакванията и да назначи съответните изследвания.

-На какво може да се дължи световъртежът?
Световъртежът и замаяността могат да се наблюдават при здрави хора в дадени ситуации като преумора, нервно-психическо пренапрежение, продължителна работа пред компютър, падане на кръвното налягане. Те могат да се дължат на соматични заболявания като анемия, високо артериално налягане, сърдечни аритмии. Най-важните причини обаче са свързани с вестибуларния апарат и мозъка. Заболяванията на вестибуларния апарат се означават като периферни отоневрологични синдроми и обикновено са свързани с изразен световъртеж, гадене, повръщане. Такива заболявания са Бенигненото пароксизмално позиционно вертиго (БППВ), Мениеровата болест, вестибуларния невронит и някои други по-редки състояния. Често и сравнително непознато в България е БППВ, което се характеризира с поява на пристъпен световъртеж при определена позиция на главата. Мозъчните заболявания, протичащи със световъртеж и замаяност,  се означават като централни отоневрологични синдроми. Те са много разнообразни по своя характер и могат да се дължат на различни заболявания – мозъчно-съдова болест, множествена склероза, тумори, интоксикации, травми. В повечето случаи те протичат със замаяност, залитане, нестабилност, нарушена координация. Налице са и допълнителни симптоми в зависимост от заболяването.

-Какво трябва да направим, ако получим световъртеж?
Важна особеност на отоневрологичните прояви е фактът, че много често състоянията, които са много неприятни и плашещи болния, са свързвани със сравнително по-безопасни заболявания. Така например периферните отоневрологични заболявания (вестибулопатиите), които се дължат на проблеми с вестибуларния апарат, обикновено се проявяват с бурен световъртеж, многократно повръщане и други вегетативни прояви. Тези симптоми предизвикват паника в пациентите, а всъщност са доброкачествени и се лекуват успешно. Обратно, някои сериозни мозъчни заболявания като тумори, множествена склероза и други, могат да протичат със замаяност и залитане, без световъртеж, гадене и повръщане. Затова всички оплаквания от подобен характер изискват консултация с невролог и отоневролог за обективна преценка на тяхната значимост и определяне на по-нататъшното поведение.

-В такъв случай какви изследвания е необходимо да ни назначат?
Изследванията, които са необходими при световъртеж и замаяност, са много разнообразни и зависят от характера на оплакванията. Необходим е контрол на артериалното налягане и кръвната картина, който трябва да бъде извършен от личния лекар. Обикновено е уместна консултация с УНГ-специалист с изследване на слуха. По преценка на невролог и отоневролог се провеждат изобразяващи изследвания като рентгенови снимки (на шийни прешлени, на пирамидите в черепа), компютърна томография или ядреномагнитен резонанс на мозъка. При съмнение за съдова генеза е уместно провеждането на доплерова сонография. Необходимите изследвания се назначават индивидуално в зависимост от оплакванията на болния. В отделението по неврология на МБАЛ „Софиямед“ се извършва цялостно изследване и лечение на болни със световъртеж и замаяност. На болните се провежда отоневрологично изследване от специалист-отоневролог и се правят необходимите допълнителни изследвания. Лечението се провежда по съответната клинична пътека. При необходимост се извършват консултации и с други специалисти – УНГ, неврохирург, съдов хирург.