EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Техника от последно поколение в Софиямед подобрява качеството при мозъчни операции

Най-модерното лечебно заведение в страната - УМБАЛ "Софиямед", разполага с операционна техника от последно поколение. В операционния корпус на Клиниката по неврохирургия е закупен нов операционен микроскоп. Той дава възможност за изследване на кръвоносните съдове по време на операцията. Това, според завеждащия д-р Емил Кръстев, ще подобри значително резултатите при сложни операции на мозъка.
 
 
Корпусът разполага и с две суперлуксозни операционни маси. Нова ултразвукова навигация прецизира оперативния процес, подобрява качеството на резултатите, намалява оперативната травма. Операционната техника от ново поколение включва още ултразвуков аспиратор, който разгражда туморите и разбива туморната тъкан. Клиниката разполага и с уред за ултразвукова костна аспирация. Операционният блок е оборудван с всички необходими други апаратури по съвременен стандарт за добра клинична практика.
 
 
От началото на 2017 г. в Клиниката по неврохирургия са направени над 600 операции, сред които такива с най-висока сложност от всяка област на неврохирургията. Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Софиямед" е единственото болнично заведение в България, в което се извършват рутинно мозъчно-съдови байпас операции. Тази методика се прилага при редица заболявания, като каротинни запушвания, мозъчни инсу лти, гигантски аневризми, тумори в основата на черепа.
 
 
Екипът от неврохирурзи, ръководен от д-р Емил Кръстев, е с високи умения, придобити във водещите университетски клиники в София и чужбина.
Клиниката по неврохирургия в болница "Софиямед" разполага с 30 болнични легла и с условия за престой, които го нареждат сред най-добрите в България. Тя е с най-високото 3-то ниво на компетентност според българските медицински стандарти, за което е официално акредитирана.
Работи по всички здравни пътеки за неврохирургия със здравната каса. 


Техника от последно поколение в "Софиямед" подобрява качеcтвото при мозъчни операции
Напълно обновен е операционният блок на неврохирургията
Над 55   Стр. 11