EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Ангел Костов: Стремим се да реагираме на мига, за да могат всички системи в болницата да работят в синхрон

Поддържането в изправност на всички системи от цялата  болнична инфраструктура изисква както професионализъм и специфични компетенции, така и отдаденост и бързи реакции. Материално техническата база на медицинския комплекс се състои от цели 3 блока, един от които е ситуиран в Люлин. Всяка от базите работи със свой собствен екип на терен, тъй като бързото отстраняване на възникнали от всякакво естество проблеми по сградния фонд и не само, е от важно значение. 

 

Нашият екип се стреми да реагира на мига, с дежурства 24/7, за да могат всички системи в болницата да работят в синхрон, каза Ангел Костов, помощник-директор по Административно- стопанската част в Университетския медицински комплекс „Софиямед“.

 

„Няколко пъти на ден се осъществява мониторинг на всички параметри на кислородното и газовото стопанство, системите с райски газ, компресорите, вакуум инсталациите и ако установим отклонение се обръщаме към оторизирани фирми за осъществяване на своевременни ремонтни дейности. Тези системи са изключително важни за функционирането на медицинската дейност на екипите, работещи в лечебното заведение.

 

"Текущите ремонти и остраняване на неизправности, ако има такива, свързани със системите за електроподаването и ВиК инфрактруктурата, както и цялата останала  стопанска част на болницата, са също наше всекидневие“, подчерта той.

 

Двама души от екипа отговарят и за управлението на опасните отпадъци. Тази дейност се осъществява по отделни графици, спазват се потоци. При работа се използват сертифицирано защитно облекло и висок клас защитни ръкавици.

 

Плановите ремонтни дейности, са друга важна част от задачите на звеното. Те се осъществяват за цели структури или част от тях, след предварително съгласувани графици със съответното отделение или клиника, така че да не се блокира или възпрепятства тяхната дейност.

 

"Всякакъв тип процеси по монтаж и демонтаж на специфични медицински артикули, част от сградния фонд са също наше задължение. Болницата е демонстрационен център на най-новата апаратура на световните гиганти в производството на медицинска техника. Нашият екип работи и в тясна колаборация с тези фирми, за да обезпечим безопасната доставка на апаратурата и осигуряването на достъп на специализираните технически екипи за нейната инсталация на терен“, допълни Ангел Костов.

 

Дейността на това звено е от голяма важност за нормалното функциониране на лечебното заведение - и в операционния блок, и в болничните стаи, в кабинетите на лекуващите лекари, в кухненския блок, парното отделение, зелените площи в двора и навсякъде в "Софиямед", за да бъде грижата към пациента предоставена по най-добрия начин.