EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Бисер Петров: Само днес предстои да извършим близо 70 оперативни интервенции

Сутрешните часове са сред най-натоварените за всички екипи в УМБАЛ „Софиямед“. Извън работата в отделните центрове, клиники, отделения и лаборатории в болницата, сред една от най-натоварените с отговорност структури в лечебното заведение, е Централният операционен блок. Той се състои от 15 операционни зали по хирургия, ортопедия, неврохирургия, УНГ, гръдна хирургия, съдова хирургия и хирургия на ръка.

 

Само днес предстои в тях  да бъдат извършени средно 70 оперативни интервенции. По план близо 80% от всички хирургични операции са лапароскопски, посредством които лечението на пациентите е много по-щадящо, атравматично, а възстановителния период-много по-бърз“, коментира д-р Бисер Петров, началник на Операционния блок в лечебното заведение.

 

За планирането на оперативния ден в структурата изключително важна роля за осигуряването на процеса има и старшата операционна сестра Христина Младенова. Нейна е задачата да координира дейността във всички операционни зали по осигуряване на необходимите консумативи, инструментариум, техническа обезпеченост на екипите, работещи в залите.

 

По нейни думи „отговорността е голяма, но всичко е много леко благодарение на 7-те хирургии, работещи в операционен блок и техния висок професионализъм и добре подбрани екипи от професори, доценти, лекари, операционни сестри и операционни санитари. Създава се такава атмосфера, че всеки един от нас да бъде днес на работа с огромно желание и хъс“.