СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Добри Хазърбасанов: Сърцето има невероятни компенсаторни възможности

сп.Здравен журнал

Доц. д-р Добри Хазърбасанов е началник на Клиниката по кардиология в Университетска болница „Софиямед”. Завършва Медицинската академия в София през 1987г. Има специализации по вътрешни болести и кардиология. Специализира в най-престижните инвазивни кардиологични клиники в Германия, Франция, Kaнада.

Член е на Дружество на кардиолозитфе в България, Българско Дружество по интервенционална кардиология, European Society of Cardiology.

 

Доктор Хазърбасанов, в какво се състои най-същественият напредък в кардиологичната практика през последните години?

-Кардиологията е най-бързо развиващата се медицинска специалност. Появяват се нови методи на лечение на съдовите болести /стеснение и запушване на артерии/ на базата на балонната дилатация. Този метод измества поставянето на байпас, което е свързано с операция. Миниинвазивната процедура се състои в пункция във феморалната или радиалната артерия, в която се вкарва катетер и през него се поставя стент в артерия на сърцето и всички останали артерии на тялото, когато има значимо запушване. Стентът представлява малка пружинка, монтирана върху балонче, която играе ролята на скеле, поддържащо съда достатъчно отворен. Балонната дилатация е въведена през 1977 г от Андреас Грюнциг и оттогава се прилага с неизменен успех.

Големият прогрес в тази област се дължи на колаборацията между отделни специалисти – кардиолози, кардиохирурзи, невролози. Всеки отделен случай се обсъжда, за да се прецени дали да се приложи класическа хирургия или миниинвазивна техника. Днес процентът на отворените операции е значително по-малък в сравниение с периода отпреди 15-20 години.

Голям напредък има и в начина на изработване на стентовете. В повечето случаи се използват такива, които излъчват лекарство в продължение на няколко месеца. Качествените стентове съдържат разграждащи се полимери и остава чист инертен материал, който се покрива с клетки от вътрешната страна на съда - така процесът е завършен успешно.

 

Приложими ли са миниинвазивните интервенции и за други сърдечни проблеми?

-Върху този принцип стъпват и всички останали миниинвазивни техники, които вече се прилагат и при лечение на структурни аномалии на сърцето, например при повредени клапи. Доскоро те се лекуваха само оперативно,  но вече също се третират със стентове. Използва се по-голям стент, върху който е монтирана биологична клапа.

Първоначално този метод се прилагаше само при високо рискови пациенти, които не могат да бъдат оперирани поради напреднала възраст или други заболявания. Проучванията показват, че резултатите са много добри, и методът започна да обхваща по-широк кръг от пациенти. Всъщност резултатите са равни на тези от хирургията или дори са по-добри.

В момента в света се слагат годишно около 100 хиляди такива клапи. В България за съжаление методът все още не е обичайна практика поради високата цена – една клапа струва около 20 000 долара. Здравното министерство осигурява много малко бройки за единични случаи.

 

Това ли е бъдещето на лечението на болните клапи на сърцето?

-Със сигурност. Методът е одобрен от Европейската и Американската асоциация на кардиолозите за две сърдечни клапи – аортната и митралната. За корекция на недостатъчност на митралната клапа съществуват около 15 вида устройства, от които засега се прилага на практика само едно – специален клипс, който представлява нещо като щипка за пране. С нея се прихваща митралната клапа и така се намалява обемът на връщащата се кръв. Устройството се поставя неоперативно с помощта на катетер. Понякога се поставят две или три такива „щипки”.

Няма опасност организмът да отхвърли вкараните устройства, защото те са изработени от инертни материали, които не предизвикват реакция като към чуждо тяло.

 

Каква е ползата за пациента?

-Сравнението между миниинвазивната интервенция за сърдечна клапа и класическата хирургия е изцяло в полза на първия метод. Целта е човек да заживее напълно нормално веднага след интервенцията. Избягва се дългият престой в болницата. Практически няма нужда от период за възстановяване, на следващия или дори на същия ден пациентът може да бъде изписан, особено когато се използва радиалната артерия за коронарни интервенции на сърцето.

По време на процедурата пациентът е в съзнание, тъй като обикновено се прави само местна упойка.

Разбира се, разрез няма, а само пункция, така че намалява съществено рискът от инфекции и други усложнения.

 

Има ли основания за опитмизъм по отношение на сърдечносъдовите заболявания в България?

-И да, и не. България е на едно от първите места в Европа по процент на смъртност от сърдечносъдови заболявания наред с Украйна и Русия. Забелязва се също „подмладяване” на сърдечносъдовите проблеми, тъй като те се проявяват все по-рано в живота, но това е световно явление.

Профилактиката у нас все още не е на необходимото ниво. Има рискови фактори, върху които може да се влияе, например тютюнопушенето, наднорменото телго, заседналия начин на живот. Овладяването на високото артериално налягане и на захарния диабет също може да възпрепятства сърдечносъдовите проблеми. Пасивното пушене е страшен бич, но често се подценява. Забраната за пушене на обществени места не се прилага строго. В Шотландия, където се следи тя да не се нарушава, само за година след въвеждането й се установи съществен спад на инфарктите.

Положителното е, че през последните години у нас се прилага мащабна програма за лечение на инфаркта. Цялата страна е покрита с мрежа от катетеризационни лаборатории, в които се осигурява 24-часова всекидневна бърза помощ. Там се извършва коронарография, установява се кой съд е запушен и в него се поставя стент. Това спасява сърдечния мускул и всъщност спасява живота.

 

Колко бързо трябва да се реагира?

Колкото по-бързо, толкова по-добре!  Най-големи шансове за излекуване има, ако се намеси лекар до 2-4 часа след появата на първите симптоми на инфаркт. За съжаление някои от инфарктите започват с животоопасни аритмии, които водят до внезапна сърдечна смърт. Но в повечето случаи има какво да се направи. Става дума за непосредствена реанимация – енергичен сърдечен масаж. Наблизо намиращият се човек трябва да започне да натиска ритмично областта на сърцето. Съвременните указания са да не се прави изкуствено дишане, защото ефектът му е несигурен. Първата реакция е да се извика спешна медицинска помощ и да се започне масаж.  Важно е и да не се изпада в паника. Сърцето е солидно и има невероятни компенсаторни възможности, щом издържа на изпитанията, на които го подлага нашата цивилизация.

Когато пристигне екипът, при необходимост се прави дефибрилация. По света обществените места като летищата, например, са снабдени с дефибрилатори, които лесно могат да бъдат използвани и от немедицински лица. У нас това не е така. За съжаление дори и някои от линейките ни не са снабдени с дефибрилатори. В Северна Америка на адреса на пациента за няколко минути пристигат едновременно линейка, пожарна и полиция. Да се надяваме, че и нас това ще стане възможно, защото от добрата организация зависи съхраняването на живота.