EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Иван Георгиев, УМБАЛ „Софиямед“: Пациентите ни започват лъчелечението след консултация с лекар в рамките на 2-3 работни дни

Въведохме множество техники, част от които са уникални за страната, казва началникът на Отделението по лъчелечение и радиохирургия в лечебното заведение

 

www.24chasa.bg
2.7.2024


-Д-р Георгиев, лъчетерапия е сред една от най-високотехнологичните области на медицината. На какво ниво е тя у нас и как е обезпечено Отделението, което ръководите в болница "Софиямед"?

От около 30 години в света се наблюдава революция в здравните технологии, особено в областта на диагностиката и лечението на онкологичните заболявания. До преди около десетина години българските специалисти бяхме просто далечни наблюдатели на тези събития,  в момента имаме възможност да лекуваме българските пациенти с възможно най-новата апаратура. За много хора в думата “радиация” все още има нещо плашещо, въпреки че тя днес е много по-различна от лъчетерапията от преди пет години в България и има много голяма разлика с тази от преди десет години. Процедурите са значително по-щадящи и значително по-добре поносими. Лъчетерапията е много по-прецизна в областта, която трябва да бъде лекувана. Но все пак модерните машини не осъществяват модерно лечение сами по себе си. Необходима е и модерна система в клиниката или отделението, всички нейни членове - лекари, физици, лаборанти и сестри трябва да работят в синхрон, за да се получи качествено изпълнение на Лъчелечението

 

 

-Скоро отбелязахте 1 година от откриването на Отделението, което е част от комплексен център по лъчелечение, радиохирургия и нуклеарна медицина. Бързо ли се ориентираха пациените къде и как да ви открият и какво постигна екипът Ви за това време?

Откривайкси преди година отделението, си поставихме за цел да предоставим на нашите пациенти модерно лъчелечение на съвременно ниво, професионално изпълнено и навреме.

 

В този период въведохме множество техники, част от които са уникални за страната: 

  • модулирано по интензитет лъчелечение, даващо възможност за реализиране на лечебната доза при максимално щадене на здравите органи
  •  образно-асистирано лъчелечение, даваща възможност за максимално прецизен контрол на изпълнението на лечението
  • техники за контрол на дишането като 4D-сканиране и облъчване в дълбок инспириум – поволяващо контрол в реално време  на облъчваните области и здравите органи на пациента. Тези техники позволяват при облъчване на обект в гр.кош да подберем момент от дихателния процес в който обекта е относително неподвижен и да проведем лъчелечението само в този период на дихателния цикъл. Техниката спестява над 50% от обема от белия дроб попадащ в обема за радиохирургия.
  • високоспециализирани техники за радиохирургия на редица локализации.
  • първата в България специализирана AI система за позициониране и проследяване на облъчването IDENTIFYTM – осъществяваща контрол на изпълнението на лечението в реално време ръководен от програма с изкуствен интелект
  • роботизирана система за симултанна радиохирургия на множествени лезии в мозъка HyperArc, даваща възможност за едновременна радиохирургия на множествени мозъэчни метастази
  • адаптивно лъчелечение на тумори в малък таз – възможност за избор при всяко облъчване на индивидуален план в зависимост от напълването на пикочния мехур. Тъй като пикочният мехур е орган с постоянно вариращ обем, тази техника позволява при всяко облъчване да се използва различен терапевтичен план съобразен с обема на мехура при конкретното облъчване

През септември миналата година Отделението взе участие в дистанционен дозиметричен одит, провеждан съвместно от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Световната здравна организация (СЗО), чиято цел е проверка на основното дозиметрично калибриране на линейните ускорители, използвани за лъчетерапевтични цели. Резултатите от проведения одит са много под толеранса от 5%, зададен от МААЕ, като точността на дозиметричното калибриране на двете енергии на фотонното лъчение, използвани за високо прецизни техники като радиохирургия, бе потвърдена в рамките на 0.5%.Контролът на лъчелечебния курс се извършва на няколко нива по време на лечението, всеки член на екипа има определени отговорности и права по време на лечението насочени към най-професионалното му планиране и изпълнение. Пациентите които се обръщат към нас не се налага да чакат, в отделението не е въведена практиката да има листа на чакащите, след консултация пациентите се скенират и започват лечение в рамките на 2-3 работни дни.

 

-Линейните ускорители, с които разполага Отделението по лъчетерапия в "Софиямед" са едни от най-модерните в страната. Разкажете  ни повече са тази високотехнологична апаратура.

В специализирания Център на „Софиямед“ функционират последно поколение линейни ускорители True beam™ , Halcyon™  и система за брахитерапия с висока мощност на дозата Bravos™ HDR, на фирмата пионер в областта на онкологията повече от 60г. VARIAN. Структурата разполага и със съвременни системи за проследяване на лечебния процес в реално време – IDENTIFY™ осигуряваща максимално прецизно изпълнение на лечението в реално време. Всички апарати са  произведени в края на 2022 и началото на 2023г. и осигуряват съществени предимства в лъчелечението на онкологичните и някои неонкологични заболявания.

Центърът разполага и със специализиран компютърен томограф за планиране на лъчетерапевтични процедури и диагностика, и PET/CT скенер на световния гигант в производството на медицинска апаратура Siemens Healthineers.

Технологичният арсенал на структурата дава възможности в лечебното заведение да се българските пациенти да се лекуват по възможно най-съвременния в момента начин – чрез реализиране на прецизно по-високи дози в туморните образувания, но също така щадящи здравите тъкани и органи на пациентите.

 

 

Много ли пациенти Ви търсят и според Вас на какво се дължи продължаващата тенденция за все повече хора с установено онкологично заболяване?

За съжаление пациентите с онкологични заболявания непрекъснато се увеличават. Това увеличение се дължи на прочини, които за съжаление е трудно да бъдат контролирани. Това, което се стараем да правим е да помогнем максимално, своевременно и на съвременно високо ниво на пациентите които са се обърнали към нас.

-Част от онко диагнозите вече не са присъда, но как един пациент да е мотивиран, че лечението му ще бъде успешно и той ще продължи нормално живота си? Това изобщо възможно ли е? 

По мое мнение, важна част от мотивацията на пациента е професионалното отношение на лекуващия го екип към него. Важно е в началото на лечението да се проведе честен разговор за перспективите на лечението, ползите и рисковете от него. Често се налага пациентите да бъдат обучавани преди лечението – хигиенно диетичен режим, начин на дишане и т.н. Когато има яснота по отношение на лечението, пациентите обикновено са по-мотивирани.

 

Визитка:

Д-р Иван Георгиев завършва медицина през 1996г. в МУ София. Придобива специалност по лъчелечение през 2002г. Има и магистърска степен по „Здравен менидмжънт“ от 2017г. Започва практиката си от 1997г. в Клиники по лъчелечение в Национален онкологичен център -УСБАЛ по онкология ЕАД София, МБАЛ „Токуда“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ. От април 2023г. е началник на Отделението по лъчетерапия и радиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“.

Д-р Георгиев е експерт по лъчелечение към Български лекарски съюз при изработване на Национален рамков договор с НЗОК 2005-2007 г. Учредител е на Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ). Член е и на редакционната колегия на Acta Scientific Cancer Biology (ASCB).

Има над 25г. опит като специалист лъчетерапевт. Клиничните му интереси са в областите: лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT), лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците), стереотактична радиохирургия и лъчелечение, тумори на глава и шия, мозъчни тумори, тумори на бял дроб, онкоурологични заболявания, онкохематологични заболявания, лъчелечение при бенигнени заболявания, брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата, управление на качеството в лъчелечението. Има присъдена награда в първи годишни награди "Иновации и добри техники в здравеопазването" за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза. Д-р Георгиев не преглежда деца.

Има проведени множество квалификационни курсове в редица европейски страни:

Basic Clinical Radiobiology ESTRO;

Imaging Methods in Radiation Oncology ESTRO;

Rare tumors in Oncological Practice, European School of Oncology;

Lymphomas and Gastrointestinal Cancers, ESMOEONS;

Modern Brachytherapy Techniques, GEC ESTRO;


Breast Cancer and Melanomas, European School of Oncology;

Masterclass of Clinical Oncology, ESMO;

Advances in Breast cancer treatment European School of Oncology;
ESMO, ESTRO, European Cancer Congress, European Hematology Association Congresses 2009-2016 г;

Участва с публикации в множество национални и международни конгреси по специалността.

Член е и на Европейската асоциация по терапевтична радиология и онкология(ESTRO); Европейска асоциация по Медицинска онкология (ESMO); Българското научно дружество по Медицинска онкология; Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР; Български лекарски съюз;