EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Ивилин Тодоров, д.м.: В „Софиямед“ е най-иновативно създадената кардиохирургия в България

Разполагаме с изцяло самостоятелен операционен блок с 2 операционни зали и реанимация, оборудвани според световните стандарти, казва началникът на Отделението

 

www.24chasa.bg
1.4.2024


- Д-р Тодоров, оглавявате новото Отделение по кардиохирургия в УМБАЛ „Софиямед“, което бе открито преди броени дни. Какво по-различно ще предложи то на българските пациенти?

Да оглавявам тази структура е голяма чест, но и огромна отговорност. Ще предложим на пациентите, които ни се доверят, безупречно качество на медицинската услуга и хуманно отношение към болния и близките му. Екипът се състои от изключително опитни и всеотдайни специалисти, които разполагат с най-съвременната апаратура за диагностика и лечение на този тип сърдечни заболявания. Безспорно битовите условия са отлични – това е най-новата и иновативно създадена кардиохирургия в България, която е част от модерно лечебно заведение. Разполагаме с изцяло самостоятелен операционен блок с 2 операционни зали и собствена реанимация, оборудвани по световни стандарти. А това че „Софиямед“ е университетска многопрофилна болница, дава възможност за сътрудничество между всички звена, занимаващи се с тази патология, което е гаранция за високо качество на услугата, в името на пациента.

 

- Кои са най-големите предизвикателства в работата на съвременния кардиохирург?

Преди години, кардиохирургията беше свързана с много по-големи рискове и ограничения, поради липсата на съвременните технологии и методи. Възможностите за диагностика бяха по-малки. Самите операции бяха по-високорискови, а възстановяването след хирургия отнемаше повече време.

Сега, с развитието на медицинските технологии и напредъка в кардиохирургията се появяват нови предизвикателства. С увеличаване на средната продължителност на живота се промени и профилът на болните. По-възрастни пациенти, с множество придружаващи заболявания изискват индивидуален подход и колаборация между болничните звена, за да може да се предостави наистина качествена услуга, която пациентите заслужават. Друг важен момент е интеграцията на новите технологии. С развитието на роботизираната и минимално инвазивна хирургия, кардиохирурзите трябва да се справят с бързите темпове на технологични иновации. Необходима е експертност и непрестанно повишаване на квалификацията. Индивидуализираният подход и грижа към всеки пациент вече са от съществено значение за успешното лечение.

Кардиохирургията в България продължава да се развива и променя, за да отговори на нуждите на модерния свят и нарастващия брой пациенти със сърдечни заболявания.

 

- Как се разви специалността в България през последните години и на какво ниво сме спрямо европейските Ви колеги?

През последните години кардиохирургията в България напредна значително. Създадоха се нови центрове, занимаващи се със сърдечна хирургия, които разполагат с модерна техника и се изградиха екипи от опитни специалисти. Тази конкурентна среда води до повишаване на качеството на предлаганата услуга и внедряването на модерни методи и практики. Извършват се сложни сърдечни операции, като резултатите са съпоставими със световните стандарти. Нивото на нашите колеги в Европа не се различава значително от нашето. От десетилетия ползваме една и съща медицинска литература и посещаване едни и същи медицински форуми. Разликата е, че те разполагат с по-добро финансиране и респективно новите технологии са по-лесно достъпни за тях. За да се движим успоредно с тях, трябва да инвестираме повече в обучение на специалистите, да се закупува съвременна апаратура и специфични устройства, които се предлагат.

 

- Какви са съвременните тенденции в кардиохирургията и бележи ли тя бурен растеж по аналог на останалите специалности в медицината, където технологиите изиграха важна роля?

Съвременните тенденции в кардиохирургията включват използването на минимално инвазивни процедури, роботизирана хирургия, иновативни технологии за диагностика и лечение, както и персонализиран подход към пациентите. Тези нововъведения направиха кардиохирургията по-ефективна, по-безопасна и по-достъпна за пациентите. Появиха се нови генерации машини за извънтелесно кръвообръщение, нови генерации по-устойчиви клапни протези, безшевни клапни протези, чиято имплантация отнема по-малко хирургично време. Навлизат и нови телемедицински решения в кардиохирургията, което позволява на специалистите да консултират и лекуват пациенти на разстояние, както и да споделят знания и опит с колеги от цял свят.

 

 

-Екипът, който оглавявате е съставен от доказани професионалисти с дългогодишен опит. Каква е обаче ролята на младите Ви колеги?

За нас е изключително важно да предаваме опита си на младите колеги. Те са бъдещето на българската медицина и затова е от съществено значение да ги подкрепяме и насърчаваме да развиват своите умения и знания. Младите колеги носят свежи идеи и „иновации“, които ще допринесат за по-доброто и правилно развитие на нашата специалност. В крайна сметка, като екип сме по-силни, когато си сътрудничим и споделяме знания и опит.

 

 

Визитка:

Д-р Ивилин Тодоров, д.м. е началник на Клиниката по Кардиохирургия на УМБАЛ „Софиямед“ от създаването й през м. януари 2024 г.

 Притежава дългогодишен опит и познания във всички сфери на съвременната кардиохирургия. Автор и съавтор на голям брой научни статии в български и международни издания.

 Завършва Медицински университет – София през 2007 г. Специализира Кардиохирургия от 2009 до 2014 г. в Клиника по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Придобива специалност по Кардиохирургия през 2014г. Притежава и магистърска степен по Здравен мениджмънт от Медицински университет – София – 2019 г.

Придобива научно-образователна степен „доктор“ на тема: “ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРОТЕЗЕН КЛАПЕН ЕНДОКАРДИТ” с научен ръководител проф. д-р Димитър Николов.

 

Между 2002 г. и 2007 г. доброволен сътрудник в УМБАЛ „Света Екатерина“. От 2007г. до 2023г. е кардиохирург в Клиника по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. В периода 2019 г. - 2023 г. е асистент по Кардиохирургия в Медицински факултет на СУ „Св.Климент Охридски“.

  

Има специализации по кардиохирургия в:

University Hospital Centre Zagreb, Croatia – 2012 г.

Минимално инвазивна кардиохирургия - Department of Cardiac Surgery of Medical University - Innsbruck, Austria – 2013 г.

Детска кардиохирургия – Universitats Klinikum Heidelberg, Germany – 2019 г.

 

 

Член е на: Европейското дружество по сърдечна и гръдна хирургия (EACTS); управителният съвет и секретар на Българската Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия; Българското дружество по Кардиохирургия;