EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Маргарита Таушанова: Таргетните молекули и имунотерапията са бъдещето в лечението на онко заболявания

Д-р Таушанова, присъединихте се към екипа на Отделението по Медицинска онкология в „Софиямед“ наскоро. Разкажете повече за професионалния си опит


Имам придобита специалност по Вътрешни болести, а Медицинска онкология работя от 17 години. Занимавам се с лечение на солидните тумори с химио, хормоно и таргетна терапия. По-сериозни интереси имам към лечението на карцинома на млечната жлеза, карциномите на урогениталната система, стомашно-чревния тракт, на белия дроб. Работя в областта на лечението на т.нар тройно негативен карцином на млечната жлеза, при който отсъства хормонална чувствителност към провежданата терапия.

 

Каква е причината някои пациенти да не могат да се повлияят от приложената терапия?


Не би могло да се посочи само една причина за липсата на ефект от прилаганата терапия в онкологията. Причините са комплексни – диагностициране на заболяването в твърде напреднал стадий, наличие на придружаващи заболявания, множество механизми, водещи до настъпване на резистентност от прилаганата терапия и др. През последните години, обаче се въведоха нови методи за диагностика и лечение. Свидетели сме на изключително бързо въвеждане на таргетна терапия, на много по-прецизни и ефективни начини за лечение на солидните тумори в различни стадии.

 

Разкажете повече за новите методи на лечение


Таргетната или мишенната терапия е с различен механизъм на действие, сравнен с досега прилаганите цитостатични медикаменти. Тези нови молекули са насочени към специфични сигнални пътища, които са отговорни за развитието и прогресията на туморите. Тяхната прецизност е много по-голяма, действието им е с прицел към специфични за туморите  молекулярни структори, пътища, рецептори. Действайки селективно и точно към туморните клетки, новите молекули са с по-малка токсичност към здравите клетки. Страничните ефекти от приложението на тази нова терапия са значително по-малко, а постигнатия ефект от лечението е по-голям. Свободният от заболяване интервал, както и общата преживяемост при прилагането на таргентата терапия са подобрени. В настоящия етап се провеждат множество клинични изпитвания на различни комбинации от тези агенти. Лечението може да продължи дори и след прогресия на заболяването. Приложението на новите молекули изключително бързо навлиза в практиката.  Почти няма солидни тумори, при които да не се изследва приложенито им. От това следва, че през следващите години лечението в медицинската онкология ще има нов облик и естествено с много по- добър резултат.

 

Доколко информационните кампании за профилактика на рака на гърдата имат ефект?


Кампаниите, които се проведоха и се провеждат имат изключително голямо значение. Диагностицирането на туморите в ранен стадий е свързано с  по-добри шансове за лечение. Въпреки това, самите пациенти трябва да имат изключително високо съзнание, че не трябва да се преглеждат само, когато има кампании. Отговорността към собственото ни здраве е свързана с успеха в лечението. Не кампаниите, а нашето самосъзнание и отговорност са „прицелната точка“.

 

Каква трябва да е честотата на профилактичните прегледи?


По-младите жени един път в годината трябва да посещават гинеколог и мамолог. При жените на възраст между 40 и 60 години е добре прегледите да бъдат два пъти в годината. При наличие на наследствена обремененост профилактичните прегледи от пациентките трябва да се спазват особено стриктно, защото има по-голям риск за развитие на онкологично заболяване.

 

При диагностициране на тежките случаи на ракови заболявания до каква степен психическата нагласа на пациента помага за по-добър резултат при лечението?


Психологическият комфорт на пациентите е от голямо значение. Дори вече се говори и за психологически комфорт на близките, с които тези пациенти са в ежедневен пряк контакт. Във всички модерни медицински центрове е задължително условие към отделението по Медицинска онкология да има специалист по медицинска психология. Желателно е пациентите да преминат през консултация с такъв специалист, с оглед  разясняване на това какво им предстои, какво трябва да очакват. Подобни разговори оказват изключително добро влияние върху психиката на пациента. На болния трябва да се даде сила, надежда, че онкологичните заболявания не водят задължително до фатален край. Това е дълга борба, защото много от тези болести вече са лечими. През последните години разбрахме, че медицинската онкология върви с много бързи темпове. Ние никога не сме виждали толкова новости  да навлизат в лечението за толкова кратко време.

 

Това означава ли, че нелечими онко заболявания вече имат своя лек?


Действително може да се каже, че лечението на онкологичните заболявания е навлязло в нова ера. Може би в близките години традиционните цитостатици почти няма да се прилагат. Свидетели сме на навлизането на персонализираната терапия, която променя визията за  нелечимите онкологични заболявания.

Вие имате наблюдение върху таргетната терапия. Бихте ли дали пример за успешно излекуван пациент


Примери за добро повлияване от лечението има достатъчно от практиката ми.  Последният много впечатляващ  случай е при жена с рак на яйчника в напреднал стадий. Тя беже включена в клинично изпитване с комбинирана имунотерапия и химиотерапия.  След 3-тия курс от лечението при болната бе постигната пълна ремисия на заболяването. Това е резултат, който е изключително впечатляващ. При стандартна химиотерапия тази пациентка не би получила за този кратък период ремисия на заболяването.

 

Вие как успявате да съхраните психиката си покрай всички тези тежки случаи, с които се сблъсквате ежедневно?


Опитвам се, но това е изключително трудно, дори може би невъзможно. Вярвала съм в медицината и продължавам да вярвам в нейните  успехите. Дори, когато съм се сблъсквала с разочарованието от липсата на успех от една терапия, стремя се да търся  други начини, така че болният да живее по-комфортно или по-качествено. Трудно е да съхрани човек, когато ежедневието е свързано с болката и страданието на пациентите. Може би най-важно е да имаш до себе си  много близки и скъпи хора, които да обичаш. Това са семейството, децата, родителите и моите приятели. В тях съм намирала най-сериозната и истинска опора.

 

Д-р Маргарита Таушанова е лекар онколог с 17 години професионален опит в областта на онкологията. Завършва Медицинската академия в София /1989г./, придобива специалности: Вътрешни болести - МА София/1995г./, Онкология в МУ - София/2004г./ , магистратура Здравен мениджмънт в Стопанската акедемия "Д. Ценов" - Свищов /2015г./, присъдена й е образователна и научна степен Доктор по онкология за защитен дисертационен труд на тема "Тройно негативен карцином на млечната жлеза - биологична характеристика, диагностика и възможности за лечение”– СБАЛО София / 2013г./

Член на Българската Асоциация по Медицинска Онкология, Българското Онкологично дружество, Европейската Асоциация по Медицинска Онкология – ESMO.

Започва кариерата си през 1989г. като лекар в Неврологично отделение гр. Карнобат. От 1999-2001г. работи в Ендокринологично отделение на Окръжна болница гр.Видин. От 2002 -2013 г. работи в Клиниката по Химиотерапия на СБАЛО –ЕАД гр. София. От 2014 - 2017г. работи  в Клиниката по химиотерапия на МБАЛ "Надежда" София.