EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Ехографско изследване на отделителната система при кърмачетата

Вродените аномалии на отделителната система и свързаните с тях усложнения (като инфекции на пикочните пътища, бъбречна недостатъчност и др.) са основна част от патологията, с която се сблъскват детските нефролози и уролози. Д-р Татяна Цанова, детски нефролог в ДКЦ "Софиямед", сподели с нас защо до 6-месечна възраст на детето е задължително да се направи ехография на отделителната му система, както и други полезни съвети.

сп. 9 месеца  Стр. 54, 55

***

Някои от най-тежките малформации (задни уретрални клапи) и наследствени заболявания на отделителната система (автозомнорецесивна бъбречна поликистоза) могат да се проявят в периода на новороденото с картина на бъбречна недостатъчност. По-леките могат да останат клинично непроявени и да се открият случайно при профилактично ехографско изследване или при ехография по друг повод. От 2013 г. по програма "Детско здравеопазване" у нас е въведено задължително ехографско изследване на кърмачетата на б-месечна възраст с цел изключване на патология на отделителната система. Това изследване е стъпка напред в профилактиката на детското здраве.

"Профилактичният преглед се препоръчва и е желателно да се извърши при всички деца, независимо дали имат оплаквания или прояви от страна на отделителната система. Ултразвуковият преглед е напълно безвреден, при нужда от проследяване може да се повтаря многократно и има голяма информативна стойност за структурни отклонения от страна на отделителната система", обяснява д-р Цанова. Специалистката посочва, че благодарение на изследването в ранна детска възраст могат да се открият различни отклонения от нормата, като агенезия (липса) на бъбрек. В тези случаи, ако другият бъбрек се развива нормално, той е с компенсаторна хипертрофия (по-големи размери от нормалните за възрастта). Единственият бъбрек трябва да се огледа за съпътстваща патология, както и да се проследи неговото нарастване във времето. Най-често агенезията се открива случайно именно при профилактичния ехографски преглед или при ехография по друг повод. Посредством изследването могат да се открият отклонения (аномалии) в размера, в местоположението, в структурата на бъбрека, да се намери разширено легенче със или без разширен уретер, да се видят кисти, както и отлагане на калциеви соли в бъбрека (нефрокалциноза).

"Ранното откриване на подлежаща бъбречна патология е свързано с навременно лечение и проследяване. По този начин могат да се предотвратят някои от

усложненията. Затова съветвам родителите да не пропускат да извършат и този профилактичен преглед", уточнява д-р Цанова. Нефроложката посочва, че напоследък в практиката й зачестяват случаите на нефрокалциноза и нефролитиаза в кърмаческа възраст. При по-тежките от тях се касае за подлежащи метаболитни нарушения, но има и такива, причинени от начина на отглеждане на кърмачето по модела "без да се дава вода". Добре е ултразвуковото изследване да бъде съчетано с профилактичните изследвания на урина и кръвна картина при кърмачетата. При срещата на родителя с детски нефролог задължително се снемат данни за фамилна обремененост с бъбречни заболявания. Това ще насочи към търсенето на определена патология. Например при фамилност за поликистоза децата трябва да се проследяват ехографски за развитие на кисти, които според тежестта на заболяването могат да се появят във всяка възраст (от кърмаческа до третото десетилетие), фамилност се намира и при случаите с двойно-дренажна система, с агенезия на бъбрек, при бъбречнокаменната болест. Някои генетични синдроми се съчетават с бъбречна патология (например синдром на Joubert с нефронофтиза, синдром на Beckwith Wiedemann с тумор на Wilms и хепатобластом, синдром на Turner с подковообразен бъбрек и т.н.). При тези деца ехографското изследване на отделителната система е задължително, както и проследяването във времето. Всеки профилактичен преглед на б месеца завършва с препоръки за оптимален прием на течности, осигуряване на редовна дефекация. Дават се съвети за ранно отстраняване на еднократните пелени и създаване на навици за ходене на гърне. Във връзка с честите фалшиво положителни резултати при изследване на урина д-р Цанова съветва родителите да обърнат специално внимание на подготовката за вземане на пробата (след задължителен тоалет). Родителите са тези, които носят отговорност за здравето на своите деца. Профилактичните прегледи не трябва да се пренебрегват. Профилактиката на заболяванията на отделителната система започва още пренатално с ултразвуков преглед при акушер-гинеколога и трябва да продължи след кърмаческа възраст.