EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Завеждащ отделението по неврология в МБАЛ "Софиямед" д-р Росен Икономов коментира прогнозите за състоянието на пациенти след прекарана продължителна кома

Какви са прогнозите за състоянието на пациенти след прекарана продължителна кома коментира завеждащ отделението по неврология в МБАЛ „Софиямед“ д-р Росен Икономов:

сп. Story
9.7.2014г.

Изходът от коматозно състояние може да е различен. Той зависи от причината за комата, от нейната продължителност, от възрастта и състоянието на пациента преди настъпването й. Грижите за болния докато е в безсъзнание също оказват съществено влияние върху състоянието на болния. Често основните усложнения, които могат да настъпят при подобно състояние е появата на т.нар. застойна пневмония или инфектирана декубитална рана. Липсата на адекватна рехабилитация против контрактури и атрофия на мускули също може да окаже неблагоприятно влияние върху състоянието на пациента и той може да бъде инвалидизиран завинаги.
Възможно е увредите да са с такъв размер или характер, че болният да остане увреден физически или да се стигне до сериозни личностни разстройства, или тежки последствия за умствените способности. Някои пациенти никога не се събуждат от кома и преминават в т. нар. персистиращо вегетативно състояние или будна кома.

•    Вегетативното състояние настъпва при увреда на кората и бялото мозъчно вещество на крайния мозък, в резултат на което отпада волевия контрол върху движението, мислите и т.н. Запазва се обаче функцията на тези мозъчни структури, съдържащи жизнено важни центрове – за сърдечната дейност, за дишане, за функциониране на храносмилателния тракт. Запазена е и цикличността на съня. Може да се наблюдава отваряне на очите – спонтанно или при болкова стимулация. Поддържането на тези пациенти, профилактиката на усложненията може да осигури живота им в продължение на години.

•    Друго състояние, в което може да изпадне пациент след продължителна кома е т.н. „будна кома“. Тя e състояние на загуба на съзнанието, при което пациентът не говори и не се движи, не реагира на болка, но очите му са отворени. Последното създава впечатление, че болният е буден, а състоянието се дължи се на увреда в челния дял на мозъка.

При благоприятно стечение на обстоятелствата болният може да излезе от кома дори тя да е продължила много дълго време. Теоретично е възможно болният да се възстанови напълно, но тези случаи са много редки. Най-често тогава се проявяват огнищните увреди на мозъка, получени при травмата. В зависимост от тяхната локализация болният може да остане частично или напълно парализиран, да не може да говори и да разбира говора, да има нарушена координация, да не може да се храни и да се самообслужва, да има различни психически проблеми или посттравматична епилепсия.

Въпреки всичко от голямо значение за бъдещото оздравяване на пациентите в това състояние, освен адекватните медицински грижи преди, по време на и след комата, си остава и тяхната воля, тяхната „борба“ за нормален живот.