EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Мозъчен байпас спасява от парализи и смърт

В неврохирургията на болница „Софиямед“ успешно са извършиха мозъчни байпас операции при пациенти с мозъчни аневризми.
През последните 2 седмици в неврохирургията на болницата се извършиха 2 успешни байпас интервенции на пациенти с мозъчни аневризми. Целта на процедурата е допълнително захранване с кръв на страдащи участъци на мозъка.
Мозъчните байпаси са важен елемент в лечението на някои съдови заболявания на мозъка. Байпас процедурите през последните години се извършват рутинно в много страни в Европа и света. Непрекъснато се усъвършенстват методиките, внедряват се нови технологии за успешното им извършване. За съжаление в България през последните години тази практика е рядко прилагана. Правени са единични опити с незадоволителен ефект.
Единствено в неврохирургията на болница „Софиямед“ тази методика беше приложена успешно. След поредица от специализации в Европа по тази тема, д-р Е.Кръстев и неговия екип имат за цел да въведат рутинно тази техника в полза на българския пациент.  В отделението по неврохирургия се спазва утвърдения австрийски стандарт за показанията и техниката на операциите.
Няколко са групите заболявания,  при които тази методика подобрява значително състоянието на пациентите. Това са някои видове мозъчни аневризми, при които се налага прекъсване на хранещи съд. Също така и при мозъчни тумори ангажиращи магистралните съдове по основата на черепа.  Стеснените по различни причини мозъчни съдове намаляват кръвообращението и нерядко причиняват исхемични мозъчни инсулти.
Стеснението на каротидната артерия с над 90% и пълното и запушване са състояния, при които е  с добър ефект се прилагат мозъчните байпас операции. Те предпазват болния от развитието на парализи, а в някои случаи и от смърт.
Операцията и лечението на болните се покриват напълно от здравната каса. Заплащат се само някои консумативи и импланти, цената на които не се поема от НЗОК .
Някои пациенти с прекарани мозъчни исхемични инциденти и други мозъчно съдови заболявания, след консултация с неврохирург  и извършване на  допълнителни изследвания, могат  да бъдат предложени за извършване на байпас операция.
Болница „Софиямед“ разполага с висока технологична апаратура за контролиране на мозъчната дейност по време на тези операции. Екипът от неврохирурзи тясно колаборира с някои от най-изявените неврохирурзи в Европа, практикуващи тази методика.
В болницата могат да бъдат прегледани от неврохирург всички желаещи пациенти по здравна каса, насочени с талон  №3, след предварително записване.
За допълнителна информация и записвания: Болница “Софиямед“ –Регистратура: 0700 89 089; Неврохирургично отделение: 0895 555 728; www.hospitalsofiamed.bg