EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

По нищо не отстъпваме на западните специалисти

Проф. д-р Андрей Йотов, д.м.н., началник Клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Софиямед":

По нищо не отстъпваме на западните специалисти

Професорът вече оглавява Клиника в болница "Софиямед"24 часа стр. 7

10.6.2016-Проф. Йотов, от буквално броени дни оглавявате Клиниката по ортопедия и травматология в една от най-големите и модерни университетски болници у нас. Какви са Вашите планове за развитие на структурата и каква беше мотивацията Ви да оглавите екипа?

Успях да добия позитивни впечатления за болницата, в това число за Клиниката, където работят добре познати и утвърдени колеги и дългогодишни мои приятели. Болницата осигурява оптимални условия за работа на високо ниво, както в сферата на класическата ортопедия, така и в перспективни направления, които подлежат на развитие. Освен това досега съм работил в публични структури, а работата в частна болница дава повече гъвкавост, което способства за по-бързо утвърждаване на нови по-перспективни технологии. Считам, че с успехите на звеното бързо ще стана част от тези процеси. Фактът, че болницата е Университетска(а аз съм преминал през всички етапи на академичното развитие), дава допълнителни възможности за внедряване на иновации.

-Какви са съвременните методи за лечение на ортопедичните и травматологичните заболявания?

По отношение на ортопедичните заболявания, най-бурно развиващото се направление през последните години на XX и началото на XXI век е ендопротезирането, което се усъвършенства непрекъснато- както самите изкуствени стави, така и интерактивните техники за поставянето им. Това си остава най-честата операция. Друго основно направление е артроскопската хирургия-няма става, която вече да не е обект на този тип интервенции. "Софиямед,, е най-силният център за артроскопска травматология у нас, благодарение на работата на доц. Антони Георгиев и неговия екип. Друго сериозно направление е развитието на миниинвазивните техники, както в ортопедията, така и в травматологията. Те позволяват постигане на адекватни резултати при намаляване на травматичността, повишаване на безопасността на процеса и бързо възстановяване. Досега се използваха стандартни методики, а това е високотехнологично направление, поради което са необходими технически мощности, материална обезпеченост и съответното ниво на квалификация на изпълняващият екип на този вид хирургия. "Софиямед" разполага с всичко това.

-Кога препоръчвате да се извърши смяна на ставата с изкуствена такава?

Ако смяната не е принудителна, тоест не е продиктувана от счупване или травма, то до операция се стига тогава когато се нарушава качеството на живот. Не се очаква човек съвсем да не може да се придвижва, за да пристъпи към операция за смяна на тазобедрена става. Но интервенцията трябва да се случва по-рано, за да може да има по-бързо възстановяване. Колкото по-рано се извърши толкова операцията може да бъде по-щадяща и по-малко инвазивна, по-малко са и съпътстващите поражения на тъканите и толкова по-бързо и по-пълноценно ще бъде възстановяването. Не е желателно операцията да се отлага прекалено дълго. Съвременните тенденции са ориентирани към оптимизиране на сроковете на тези интервенции, така че те да бъдат намалени.

-Вие се занимавате активно и с онкоортопедични операции. Какви са съвременните тенденции при лечението на онкологичните заболявания в тази област?

Статистиката още не е доказала категорично, че онкоортопедичните заболявания са зачестили, но е факт, че се откриват по-навреме и в по-широк мащаб със съвременните средства за диагностика. Основната съвременна тенденция при лечението на онкоортопедичните заболявания е комплексността. Не може да се разглежда отделно химиотерапия, лъчелечение, операция. За съжаление в България страда именно тази връзка. Има много заболявания, при които, ако бъде проведено адекватно комплексно' лечение шансовете за успех се увеличават значително, може да се ограничим и с по-малко травматични оперативни интервенции. Що се касае до чисто ортопедичния аспект, съвременните тенденции са ясни, това са радикални отстранявания на съответния поразен участък и заместването му със съвременни модели туморни или изкуствени стави. Вече има възможност за заместване на цяла кост с двете съседни стави, технологиите напредват непрекъснато и това е бъдещето.

Важно е обаче след операцията и съответното съпътстващо лечение. Необходимо е у нас да се създаде център за комплексно лечение, а ако няма такъв, то поне да има тясна колаборация между отделните звена и специалисти от различните лечебни заведения.

-Имате специализации в реномирани центрове в над 10 държави в и извън Европа, сред които САЩ, Швейцария, Великобритания. Според Вас на какво ниво са специалистите по ортопедията и травматологията у нас?

Практически по нищо не отстъпваме на западните специалисти, нивото на теоретична и практическа подготовка е много високо. Имам поглед върху това, тъй като съм Президент на Националното научно дружество по ортопедия и травматология и като бивш национален консултант. Няма разлика в нивото, включително и сред младите кадри, където има изявени намерения за поддържане на квалификация не по-ниска от тази на колегите в Европа и Америка. Има разлики по отношение на достъп до специализации и нови технологии, но в никакъв случай не може да се каже, че е проблем нивото на специалистите у нас.

***

ВИЗИТКА:

Професор д-р Андрей Йотов, д.м.н. завършва медицина в София през 1983г. Придобива специалност по ортопедия и травматология през 1991 г. Работи като: участъков пекар в Здравна служба гр. Обзор (1983 - 1986г.); научен сътрудник в Секцията по спешна травматология на МБАЛСМ «Н. И. Пирогов» (1986г.); зав. Клинично отделение в Ш-та клиника по спешна травматология на МБАЛСМ «Н. И. Пирогов» (1992 - 1991г.); началник на It-pa клиника по ортопедична травматология на МБАЛСМ «Н. И. Пирогов» (1999-2006г.); научна и образователна степен «доктор по медицина» (1997г.); старши научен сътрудник Л степен (1998г.); научна степен «доктор на науките» (2011г.); професор (2012г.). От 2006г. е началник на Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия във ВМА. Председател е на Българската асоциация по ортопедия и травматология (БОТА), национален консултант по ортопедия и травматология е до 2016г. Има над 240 публикации и доклади в наши и чуждестранни източници. От юни 2016г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Софиямед".