EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Световен ден за борба с инсулта

По данни на Световната здравна организация мозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и първа за инвалидизация при възрастни хора. Интравенозната тромболиза е стандарт за лечение на острия исхемичен инсулт при подходящите пациенти до 3-4.5 часа от началото на инсулта.

На територията на Клиниката по неврология в УМБАЛ „Софиямед“ функционира Център за лечение на инсулти, в който се прилагат най-съвременните методи на лечение на исхемичния мозъчен инсулт.

 

https://www.hospitalsofiamed.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82/n898