EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Топ инфекционист става част от екипа на "Софиямед"

в. Монитор  

25.11.2021

 

Специалистът по инфекциозни болести с над 28г. опит проф. д-р Георги Попов.д.м. става част от екипа на университетски медицински комплекс "Софиямед". Той ще бъде консултант към COVID-19 отделението в УМБАЛ "Софиямед", като ще преглежда и пациенти на кабинет в ДКЦ "Софиямед"-БЛОК1.

 

"Радвам се, че се присъединявам към екипа на най-модерната и бързо развиваща се университетска болница в България, в която работят изявени по специалностите си лекари. Надявам се чрез опита и експертизата си да подкрепя усилията на екипа на COVID-19 отделението в лечебното заведение, в което и към момента работят доказани инфекционисти с над 40г. стаж. Ще съсредоточа усилията си и върху диагностиката на болни с вече установени или недиагностицирани инфекциозни заболявания. Имам амбициите да бъда полезен на пациентите с проблемни инфекциозни болести като лаймска болест, EBV и CMV инфекция, неясно фебрилно състояние, клостридийни инфекции, невроинфекции, HIV инфекции и СПИН, коментира проф. Попов.

 

Специалистът ще предложи на пациентите си от ДКЦ възможността за провеждане на насочени изследвания в диагностиката на целия спектър от инфекциозни заболявания чрез специално разработен VIР диагностичен пакет.

 

Проф.Попов започва активна работа по специалността през 1993г. когато печели конкурс за клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в клиника по Инфекциозни болести на ВМА. От 1993 г. до 2015 г. след конкурси преминава през длъжностите: асистент, старши асистент и главен асистент по Инфекциозни болести. От 2015 г. до 2021 г. заема академичната длъжност "Доцент", а от 2021 г. "Професор" в Катедра "Инфекциозни болести" към ВМА - София. От 2017 г. е Началник на Първа клиника по Инфекциозни болести, а от 2018 г. след конкурс е избран за Началник на Катедра "Инфекциозни болести" към ВМА - София. От 2019 г. Георги Попов е назначен за заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната дейност и заместник-главен лекар на Въоръжените сили на Република България. Част от екипа на "Софиямед е от ноември 2021 г.

От 2017 г. е член на Националната изпитна комисия за придобиване на специалност по "Инфекциозни болести", а от 2020г. е неин Председател. От 2019 г. е член на изпитната комисия за придобиване на специалност по "Превантивна военна медицина". Участвал е многократно във военно-медицински мисии.

 

Научната дейност на професор Георги Попов е представена в дисертационен труд и автореферат към него на тема "Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи", 2 монографии - "Инфекциозни болести по време на военни мисии" и "Лаймска Невроборелиоза", участие в написването на учебник Нервни болести с 4 глави, 172 научни статии в научни списания в България и чужбина, от които 18 с Impact factor и 28 със SJR. Професор Георги Попов има 109 участия в национални и международни научни форуми. Той има 165 български цитации, а международни в базата Scopus - 40 цитации и в Web of Knowledge - 35 цитации.

 

Участвал е в международни клинични проучвания, свързани с различни терапевтични аспекти на грип тип В, хепатит тип С, клостридиални инфекции и COVID-19.

 

Многократно награждаван е с грамоти и предметни награди от БЛС, Министерство на Здравеопазването, Министерство на Отбраната, Военномедицинска Академия, Полицейска Асоциация и други. Експерт е към NATO in the field of Contagious Diseases, including Tropical Medicine.

Член на Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

Член на БЛС, БДИБ, ECCMID.

Час за преглед при проф. Попов може да се запише на тел. 02 465 00 00 или онлайн през системата на Superdoc.bg