СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Управителят на ДКЦ „Софиямед“ Д-р Тинка Данчева: Броят на пациентите е доказателство, че работим добре

Д-р Данчева, съвсем наскоро ДКЦ „Софиямед“ отбеляза 6 години от създаването си, пет от тях под ваше ръководство. Как стартирахте и какво предлагате днес на пациентите?

Преди 6 години ДКЦ „Софиямед“ стартира с 13 специалности и  две медико-диагностични лаборатории. В момента предлагаме на пациентите медицински услуги в 34 специалности, т.е три пъти повече. Лабораториите вече са шест.

На територията на ДКЦ има и общопрактикуващи лекари. Техният брой какъв е?

В началото, преди 6 години, сме си партнирали с 8 общопрактикуващи лекари. В момента 12 лекари осъществяват практиката си на наша територия.

Кое отличава ДКЦ „Софиямед“ от всеки друг център в столицата?

Ние залагаме много на качеството на обслужване. Поддържаме високото ниво с избора на добри специалисти, висококвалифицирани лекари, които работят в структурата на лечебното заведение и добрата материално-техническа база и оборудване. Това обяснява нарастващият интерес на пациентите към услугите, които предлагаме. Непрекъснато инвестираме в съвременна медицинска апаратура. Съвсем наскоро реализирахме нова версия на магнитния резонанс. Това позволява да предлагаме нови услуги,  като например ядрено-магнитен резонанс на млечни жлези. Смея да кажа, че в момента предоставяме най-качественото изследване на този орган в страната. Също така подновихме съществуващия скенер с по-ново поколение. Едно от предимствата е, че много активно и бързо успяхме да заложим нискодозови протоколи при изследванията, така че при някои от тях дозата на облъчване е намалена с повече от 50%, без да се понижава качеството на предоставения образ.

В рамките на ДКЦ функционират и 6 лаборатории. Какви са те?

Така е. Освен стандартните Образна диагностика и Клинична лаборатория, разполагаме с  Лаборатория по микробиология, по вирусология, по клинична патология и по трансфузионна хематология. Малко ДКЦ-та в София разполагат с такава богата гама от лаборатории, които да работят и по договор с НЗОК.

Броят на пациентите обикновено е показателен за капацитета на едно ДКЦ. Какво показват цифрите при вас?

През 2012 година, когато стартирахме работа, лекарите в ДКЦ са извършили близо 16 хиляди прегледа. За миналата година прегледите са 76 хиляди. Сами разбирате за каква голяма разлика става въпрос. Подобен ръст се наблюдава и при лабораторните изследвания. От 92 хиляди са нараснали на 635 хиляди годишно. Същата е тенденцията и в Образната диагностика. Ако първата година изследванията са 4300, то за 2017-та отчитаме 27 хиляди годишно, от които 50% са високоспециализирани – магнитен резонанс и компютърна томография. Всичко това са цифри, но истината е, че нямаше да ги реализираме, ако не беше отговорната и професионална работа на екипите от всички звена на Диагностично-консултативния център, за което съм им безкрайно благодарна.

Вие разработихте и успешно реализирате многопрофилни профилактичните пакети. Какво включват те?

Ние сме едно от първите лечебни заведения, които предлагат на пациентите си такива профилактични пакети. Идеята за тях дойде след множество запитвания за подобна комплексна услуга. Разбрахме, че много наши сънародници търсят такава възможност в чужбина, защото у нас не намират медицинско заведение, което да я предлага. Така разработихме пакети, които са обособени по възраст и пол и обхващат профилактиката на повечето социално-значими заболявания – онкологични, кардиологични, съдови и др. В тях са включени както  прегледи от различни специалисти, лабораторни изследвания – включващи стандартни показатели, туморни маркери, вирусологична диагностика, така и високоспециализирани образни изследвания. Доказателство, че сме били на прав път е увеличаващия се с всяка година брой на хората, избрали нашите профилактични пакети. От старта на услугата през февруари 2016 година до момента са ни се доверили близо 200 души.

Това, което отличава пакетите е индивидуалния подход към всеки пациент, нещо, което се предлага на много малко места у нас

Да. Всеки един пациент получава индивидуална консултация, за да може да избере най- подходящия за него пакет, в зависимост от това дали има оплаквания и каква е фамилната му обремененост. Изключително много залагаме на личното отношение към всеки човек. Той бива посрещан от персонален гид, който го съпровожда през цялото време при реализиране на предварително организираните прегледи и изследвания. Така спестяваме ценното време на пациента.  Резултатите се обобщават и се оформят медицинско заключение и препоръки, които пациентът получава по указан от него начин.

Планирате ли нещо ново във връзка с профилактичните пакети

Забелязваме, че все по-голям интерес към нашите профилактични пакети проявяват граждани на други държави. Възможно е да работим в това направление.

 

Визитка:

Д-р Тинка Данчева е управител на ДКЦ „Софиямед“ от 2013 година. Завършила е медицина през 1990 година във Висшия медицински институт в гр. Плевен. Придобива специалност Офталмология през 1997 година. С мениджмънт в сферата на здравеопазването се занимава от 2006 година.