СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Училище за персонализирана медицина в София

в. Форум медикус,  Стр. 7

 

На 7 юни т.г. в София бе проведен първият форум от поредицата събития "Училище за персонализирана медицина", посветен на реалностите, възможностите и предизвикателствата пред молекулярната диагностика в онкохематологията. Организатор на събитието бе Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД).

Събитието предизвика интереса на участници от различни сектори на здравеопазването утвърдени медицински специалисти в областта на хематологията и онкологията, молекулярни биолози и специалисти по здравни грижи от сектора на диагностиката, представители на фармацевтичната индустрия, академичната общност, специализанти, студенти и пациенти, форумът даде възможност на участниците да се срещнат на живо с водещи експерти, работещи активно в научната, диагностичната и терапевтичната сфера на персона-лизираната медицина.

Училището по персонализирана медицина започна с приветствие на д-р Явор Дренски председател на Управителния съвет на БАПЕМЕД, който подчерта, че България е сред първите страни в региона, която е успяла да "напипа" правилната посока към медицината на бъдещето. Според него у нас са постигнати добри резултати по отношение нагласите на обществото и промяната на нормативната уредба в областта на персонализираната медицина. Той обясни, че организирането на училище за персонализирана медицина е една от стъпките, които асоциацията прави, за да изпълни основния си приоритет - обучение и повишаване на информираността за персонализираната медицина на всички заинтересовани лица на всички нива.

Гост на събитието бе и проф. Георги Михайлов - водещ специалист в областта на хематологията и депутат в 44тото Народно събрание.

- Персонализираната медицина и нейните възможности в бъдещите десетилетия ще доведат до т.нар. хиперстратификация - намиране на точния модул за въздействие за всеки пациент - заяви в своето приветствие проф. Михайлов. Той изрази очакване страната ни да положи усилия и да се върне в биотехнологичната промишленост, насочена към клиничната медицина. Според него у нас има достатъчно подготвени специалисти в тази област, а в същото време направлението не изисква големи и мащабни вложения, за разлика от други клонове на промишлеността.

Д-р Велизар Шиваров - лауреат на престижната награда за млад учен "Питагор" и част от екипа на УМБАЛ "Софиямед", откри лекционната част на училището за персонализирана медицина като представи възможностите за персонализиран подход при миелоидни злокачествени заболявания. Той демонстрира как новите технологии могат да се използват за по-бърза и по-прецизна диагностика, както и за избор на най-подходящо лечение за конкретния пациент.

Събитието продължи с лекции, фокусирани върху иновативни методи за проучване на рака и изследване на резултатите от лечението. Темата "Приложението на 3D биопринтинг за проучвания на рак и клетъчно-базирани модели" беше разгледана от проф. Колин Макгъкин - президент на Научноизследователския институт за клетъчна терапия в Лион, Франция. Чрез биопринтирането се създават триизмерни модели на туморите, върху които може да се проследява ефектът от различни терапии, стана ясно от лекцията. Така на практика учените могат да създадат десетки модели на тумора и да експериментират с различни лекарства. Д-р Николас форраз - вицепрезидент на Научноизследователския институт за клетъчна терапия в Лион, представи възможностите за 2D/3D ин витро клетъчнобазирани биотестове за ускоряване на персонализираната медицина при терапията на рак. Приложението на такива тестове води до промяна в стратегиите за разработване на медикаменти.

По време на срещата бе засегната и темата за начините да се подобрят и да се опростят лабораторните изследвания в онкохематологията. Бяха представени нови стратегии за диагностика на левкемиите. Училището завърши с презентация на Георги Ганев от IBM България, който представи на аудиторията изключително иновативна платформа, която улавя, интерпретира и споделя комплексни данни от реалната практика, геномна информация, медицински молекулярни и фенотипни данни. Приложението на подобни системи е от ключово значение за персонализирания подход към лечението на пациенти с онкологични заболявания.

Участниците в училището се запознаха с иновативни техники, средства и подходи от една революционна сфера на съвременната медицина. Те се убедиха в успехите на персонализираната медицина в областта на онкохематологията - една от най-бурно развиващите се области за разработка на персонализирани решения за диагностика и лечение.