EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

„Софиямед” с център за сърдечна недостатъчност и хипертония

  Модерен център за изследване, продължително наблюдение и лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност и хипертония вече функционира на територията на медицински комплекс „Софиямед”. В него работят специалистите от Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология към болница „Софиямед“ и предлагат възможност на пациентите за персонализиран подход при диагностиката, лечението и наблюдението  на тези заболявания.

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ


  Подобряването на грижата за болните със сърдечна недостатъчност започва с точна диагноза, минава през избор на оптимален за пациента терапевтичен план и продължава с обучение и наблюдение на състоянието му.

  Сърдечната недостатъчност не е самостоятелна диагноза. Тя е възможен и много вероятен изход на редица сърдечни заболявания: пресен и прекаран в миналото миокарден инфаркт, болест на сърдечния мускул т.нар. кардиомиопатии, увреждане на някоя от сърдечните клапи, промени вследствие от нелекувана хипертония, различни аритмии, вродени заболявания и много други.

 

  В Центъра за сърдечна недостатъчност на „Софиямед“ специалистите ще установят какво заболяване е довело до прояви на сърдечна недостатъчност и съобразно резултата на пациента се определя неговото индивидуално лечение. В някои случаи сърдечната недостатъчност може да се повлияе от сърдечна операция или интервенция, от смяната на клапа, поставянето на байпас или специален пейсмейкър. В други случаи е необходимо медикаментозно лечение, което изисква внимателно избор на медикаменти и постигане на ефективните дози. Ако при болния са изчерпани всички възможности за операция или интервенция, медикаментозното и немедикаментозно лечение (диета, рехабилитация, психологическа подкрепа и др.) остава единствената възможност за удължаване живота на болния и изживяването му при възможно най-оптимално качество.

 

  Центърът за пациенти със сърдечна недостатъчност функционира чрез абонамент и предлага лечение по система от 1 от 4 възможни нива съобразно тежестта на заболяването. Така при първия консултативен преглед, на пациента се определя коя степен на тежест има заболяването и му се изготвя персонализиран план за диагностика и лечение, включват консултативни прегледеи, лабораторни и образни изследвания на всеки етап от провеждане, както на лечението, така и на последващия му контрол.

 

  Продължителността на отделните абонаменти е между 3 и 6 месеца с възможност за удължаване.

В началото и в края на всеки абонаментен план се извършват подробни консултативни прегледи и провеждането на:

  • електрокардиография
  • ехокардиография
  • 6 минутен тест за извървяно разстояние
  • лабораторни изследвания с включени биохимични маркери отразяващи обективно промяната в състоянието на пациента

 

  В периода на абонамента се извършват контролни прегледи, фокусирани върху определени показатели ехокардиографии, лабораторни изследвания и виртуални визити по телефона от сестра по специфичен въпросник. Целта е както ранното откриване на декомпенсации на заболяването, така и подпомагане за придържане към предписаното лечение и постигането при всеки болен на максимално възможното лечение в съответствие с препоръките на Европейското кардиологично дружество.

 

Абонаментът гарантира 7 дни в седмицата/24 часа в денонощието възможност за връзка с лекар от клиниката при влошаване на клиничното състояние или  хоспитализация по повод друго заболяване.


Ръководител Център за сърдечна недостатъчност

Д-р Валентин Кръстев

За повече информация и записване за абонаменти:

Тел.0895 555424

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ


  Артериалната хипертония освен, че засяга около 2 милиона жители на нашата страна, представлява и относително най-лесния за коригиране рисков фактор за сърдечно съдовите заболявания.

  В Центъра за хипертонияв „Софиямед“ специалистите извършват оценка на сърдечно съдовия риск на пациента, изготвят оптимална дълготрайна терапия с фокус на намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания. Основната цел на центъра е минимизирането на риска от последващи хипертонични кризи, подобряване на качеството на живот на пациентите чрез контрол на заболяването и другите рискови фактори.

 

  Именно ранното диагностициране, адекватното лечение и придържане към терапията, периодичният контрол на промените в сърцето и другите рискови органи, намаляват вероятността хипертоникът да пострада от някое от заболяванията, за които артериалната хипертония повишава риска: остър миокарден инфаркт и други форми на исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, исхемичен и хеморагичен инсулт, бъбречна недостатъчност и др.“.

 

  Центърът за хипертония в „Софиямед“ функционира чрез 2 абонаментни плана, в зависимост от тежестта на хипертонията обхващат период от 12 месеца и включват консултативни прегледи и изследвания:

  • електрокардиография
  • лабораторни изследвания

 

Абонаментът гарантира 7 дни в седмицата/24 часа в денонощието възможност за връзка с лекар от клиниката при влошаване на клиничното състояние или  хоспитализация по повод друго заболяване.

 

 

Ръководител Център за хипертония 

Д-р Милена Пехливанова

За повече информация и записване за абонаменти:

Тел.0895 555424