СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Специалности СДО

Специалности СДО Специалности СДО Специалности СДО
Специалности СДО

УМБАЛ "Софиямед" провежда обучение на студенти и следдипломно обучение на лекари-магистри по 18 медицински специалности:
 
• Акушерство и гинекология;
• Анестезиология и интензивно лечение;
• Вътрешни болести;
• Гастроентерология;
• Ендокринология и болести на обмяната;
• Кардиология;
• Клинична хематология;
• Медицинска онкология;
• Нервни болести;
• Неврохирургия;
• Неонатология;
• Ортопедия и травматология;
• Обща и клинична патология;
• Ревматология;
• Съдова хирургия;
• Урология;
• УНГ;
• Хирургия.