СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ

23.02.2018 петък

ЛЕКАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ

 

За Отделението по Педиатрия УМБАЛ „Софямед“ търси да назначи Лекар

 

Основни задължения:

Работи в отделението по Педиатрия, предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата на добрата медицинска практика:

Приема и изписва пациента своевременно, като отговаря лично за воденето на цялостната медицинска документация от приемането до изписването на пациента.

Осъществява лечебна и диагностична дейност. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.

Периодично обсъжда с началника на отделението развиването на заболяването на болните и резултатите от провеждания лечебен процес.

Осъществява консултации с началника на отделението и лекари от отделението, а при необходимост и по указания на началника на отделението със специалисти от други отделения и лечебни заведения.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Завършено висше медицинско образование „ Медицина“

Трудов стаж като лекар не по-малко от 2 години, предимство е стаж в областта на педиатрията.

Допълнителни умения и квалификации:

Компютърни умения – MS Office-MS Word, MS Exel и специализиран здравен софтуер;

Основни документи, които служителят трябва да познава:
Закона за здравето;
Закона за лечебните заведения;
Закона за здравното осигуряване;
Кодекс на труда;

Ако проявявате интерес към обявената позиция ,  моля да изпратите вашата автобиография на hospitalsofiamed@bulpharma.bg. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.