EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Договори с фондове Договори с фондове Договори с фондове
Договори с фондове

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ "Софиямед" и УМБАЛ „Софиямед“ имат сключени договори:


I. ДКЦ "Софиямед" 

1. "Дженерали застраховане" АД
2. "ДЗИ Животозастраховане" АД
3. "Европейска здравно осигурителна компания" ЗАД;
4.  ЗАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" АД
5.  ЗК "България иншуранс" АД
6. "Животозастрахователен институт" АД
7.  ЗК "Уника живот" АД
8. "Фи Хелт застраховане" АД
9. ЗД "Евроинс" АД
10. ЗД "Съгласие" АД
11."Групама застраховане" ЕАД

 

II.ДКЦ "Софиямед"-Люлин

1. "Дженерали застраховане" АД
2. "ДЗИ Животозастраховане" АД
3. "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД;
4. ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД
5. ЗАД "България" АД
6. "Животозастрахователен институт" АД
7. "Уника живот" АД
8. "Фи Хелт застраховане" АД
9. ЗД "Евроинс" АД
10."Групама застраховане" ЕАД


III. Болница "Софиямед"

1. "ФИ ХЕЛТ Застраховане" АД
2. ДЗИ – Животозастраховане АД
3. ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп'“ ЕАД
4. Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД
5."Дженерали Застраховане" АД
6."Животозастрахователен институт" АД     

7."Групама застраховане" ЕАД     

8. "Алианц  България"                              


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150