EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

Договори с фондове Договори с фондове Договори с фондове
Договори с фондове

Списък на застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които ДКЦ "Софиямед" и УМБАЛ „Софиямед“ имат сключени договори:


I. ДКЦ "Софиямед" 

1. "Дженерали застраховане" АД
2. "ДЗИ Животозастраховане" АД
3. "Доверие" ЗАД
4. "Европейска здравно осигурителна компания" ЗАД;
5.  ЗАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" АД
6.  ЗК "България иншуранс" АД
7. "Животозастрахователен институт" АД
8.  ЗК "Уника живот" АД
9. "Фи Хелт застраховане" АД
10. ЗД "Евроинс" АД
11. ЗД "Съгласие" АД

 

II.ДКЦ "Софиямед"-Люлин

1. "Дженерали застраховане" АД
2. "ДЗИ Животозастраховане" АД
3. "Доверие" АД
4. "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД;
5. ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД
6. ЗАД "България" АД
7. "Животозастрахователен институт" АД
8. "Уника живот" АД
9. "Фи Хелт застраховане" АД
10. ЗД "Евроинс" АД


III. Болница "Софиямед"

1. "ФИ ХЕЛТ Застраховане" АД
2. ДЗИ – Животозастраховане АД
3. ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп'“ ЕАД
4. Застрахователна компания „УНИКА Живот“ АД
5."Дженерали Застраховане" АД
6."Животозастрахователен институт" АД           

7.ЗД "Съгласие" АД                                  


Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+359 895 555 591

Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+359 896 666 840

Тестове за Covid -19 - Люлин

+3592 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150