СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Списък на общопрактикуващи лекари с кабинети в ДКЦ "Софиямед'

Общопрактикуващи лекари Общопрактикуващи лекари Общопрактикуващи лекари
Общопрактикуващи лекари

СПИСЪК НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ С КАБИНЕТИ В ДКЦ "СОФИЯМЕД":1. Д-р Ели Спасова Захариева, педиатър – тел.в кабинета 02/4830829, личен тел. 0888846187

четни дати– 9.00 – 13.00 ч.
нечетни дати – 14.00 – 19.00 ч.

 

2. Д-р Борис Николаев Кондзеровски,вътрешни болести - тел.0887388199
четни дати – 13.30 – 18.30 ч.
нечетни дати – 7.30 – 12.30 ч.

 

3.д-р Наталия Радославова Пешлеевска, вътрешни болести- тел.0888851484
четни дати – 7.30 – 12.30 ч.
нечетни дати – 13.30 – 18.30 ч.

 

4.д-р Саша Динева Порязова, педиатър - тел.в кабинета 02/4444109, тел.0888846191
четни дати – 15.00 – 19.00 ч.
нечетни дати – 9.00 – 12.30 ч.
петък - 9.00 - 12.30 ч.

 

5.д-р Мартин Гаврилов Марков,вътрешни болести,обща медицина-тел.0884160088
четни дати – 8.00 – 13.00 ч.
нечетни дати – 12.30 – 17.45 ч.

 

6.д-р Калина Пламенова Кръстева, обща медицина - тел. 0888179555

четни дати 09.00 - 13.30 ч.
нечетни дати 13.00 - 18.00 ч.

 

7.д-р Мариана Кепова-Николова, вътрешни болести, обща медицина -тел.02/4235577
четни дати – 8.00 – 13.00 ч.
нечетни дати – 13.00 – 18.00 ч.

 

8.д-р Иван Вълчев,вътрешни болести- тел.0888600308
четни дати /нечетни дати – 8.00 – 13.00 ч.

 

9.д-р Георги Карпузов, вътрешни болести, обща медицина- тел.в кабинета 02/4238765,тел.0886476151

Понеделник,сряда,петък – 8.00 – 13.00 ч.
Вторник,четвъртък – 13.00 – 18.00 ч.

 

10. Д-р Розалина Янкова,педиатър - тел.0887520726
четни дати – 8.00 – 13.00 ч.
нечетни дати – 14.00 – 19.00 ч.

 

11. Д-р Елица Тошковавътрешни болести, обща медицина

Тел: 0899 40 35 40

Четни дати: 08.30 - 13.30 ч.

Нечетни дати: 13.30 - 18.30 ч.