EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Утвърден ценоразпис

Утвърден ценоразпис на УМБАЛ "Софиямед" за всички предоставяни медицински и други усулуги, незаплащани от НЗОК и МЗ:
1.  Неосигурени български граждани по закона за ЗЗО;
2.  Чужденци - граждани на ЕС, които не притежават европейска здравна карта;
3. Лица с двойно гражданство - българско и чуждо, които не се осигуряват по реда на ЗЗО;
4. Допълнителни услуги по избор на осигурени по закона за ЗЗО пациенти.

Ценоразписа може да изтеглите от тук
 

Утвърден ценоразпис на ДКЦ "Софиямед".

Ценоразписа може да изтеглите от тук


Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+359 895 555 591

Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+359 896 666 840

Тестове за Covid -19 - Люлин

+3592 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150