EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Биохимичен скрининг и Фетална морфология

Спокойствието на бъдещите майки е изключително важно и може да бъде осигурено от рутинните прегледи и изследвания по време на бременността. През целия период на бременността се провеждат различни изследвания, с цел да се следи състоянието на майката и да се проследява развитието на плода.
 
Биохимичния скрининг и феталната морфология са от изследванията, които се правят на всяка бременна жена и са изключително важни.
 
-Феталната морфология е ултразвуково изследване
-Биохимичния скриниг се провежда между 11-та и 13-та гестационна седмица. Той се състои от две части- обстоен ултразвуков преглед, включващ доплерово изследване и количесвтвено определяне на някои вещества в кръвта на бременната. Целта е в този ранен срок на бременността да се изключат или диагностицират вродени структурни и хромозомни аномалии на плода, както и риска от по-късни усложнения по време на бременността
 
 
Фетална морфология се провежда между 19-та и 23-та гестационна седмица. При това изследване се:
-Прави подробен структурен преглед на плода за изключване на фетални аномалии
-Определя се позицията на плацентата и се измерва дължината на шийката на матката
-Доплерово изследване
 
Целта на това изследване е да се направи оценка на много специфични области като сърцето на плода, гръбначния стълб, главата, стомаха, бъбреците, лицето и структурата на лицето, като по този начин се потвърждава нормалното развитие на плода и се изключват възможни аномалии.
 
 
Ако по време на феталната морфология бъде забелязана някаква аномалия, свързана с плода, вашият акушер-гинеколог ще ви консултира относно възможните варианти.