EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Европейски сертификат за ваксинация срещу COVID-19

Как можете да преиздадете сертификата си за ваксинация срещу COVID-19, издаден преди 1 юни, в европейски формат, ако не притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП)?
 
 
Посетете сайта на Националната здравно-информационна система www.his.bg, секция "Аз и моето семейство".
 
Въведете своето ЕГН, номера на Вашата лична карта и Националния референтен номер (НРН). НРН може да бъде открит във Вашия стар сертификат, в колонката "Национален референтен номер".
 
Свалете своя сертификат!