EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Оптимален профилактичен пакет за жени над 40г.!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват Оптимален профилактичен пакет за жени над 40г., защото:

 

Профилактични прегледи засърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на 1-2 години, като се започне от 45 години при мъжете и 50 години при жените. Честотата на прегледите се определя от индивидуалният рисков профил. При наличие на повечеот 2 рискови фактора за изхемична болест на сърцето е необходимо ежегодно изследване на липиден профил, ЕКГ, и насочени изследвания при установяване на абнормна находка. Едно от тези насочени изследвания е ехокардиографията.Това изследване позволява под ехографски контрол да се разгледат в детайли всички структури на сърцето и да се прецени има ли отклонения във функцията иструктурите му, и как това може да се лекува. Болница „Софиямед“ разполага с една от ехографские системи в България от най-висок клас за извършване напрецизна неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система за установяванена вродени и придобити сърдечни и съдови болести, чиято изява често се свързвас не навременната диагностика и напредване на възрастта.

 

Д-р Валери Нецов, завеждащ отделението по  гинекология в УМБАЛ„Софиямед“:

Различните профилактични пакетиза жени до 40, над 40, до 50 и над 50-годишна възраст са съобразени със световната практика при профилактично гинекологично изследване на млади и възрастни жени. При всички дами задължително се извършва трансвагинална ехография,при която могат да се установят изменения, които не се откриват при рутинен преглед. Вземането на цитонамазка се съпътства и с изследване на високо- инискорискови типове на HPV(човешки папиломен вирус), което подсигурява допълнително скрининга за рак на маточна шийка. При млади жени задължително се изследва igm за хламидия трахоматис, което е от изключително значение за запазване на репродуктивната им функция. Инфекцията с Хламидия трахоматис честое безсимптомна, а оставена дългосрочно без лечение може да доведе до промени в половата система (сраствания), зрението и ставите. Съветът ми към пациентките е да извършват Профилактични прегледи един път в годината независимо от възрастта. При жени с гинекологични проблеми прегледи се извършват на три или шест месеца по преценка на гинеколог независимо от възрастта.

 

В основата на ендокринологичната профилактика при жените стоят редица изследвания имащи за цел да отхвърлят или потвърдят хормоналната дисфункция на щитовидната жлеза. Често пъти при наличие на неправилно функциониране на жлезата може да се наблюдават оплаквания отстрана и на сърдечно-съдовата система, централна нервна система и др.  Диагностиката във всички възрасти се извършвачрез лабораторни изследвания за проследяване нивото на хормоните на щитовидната жлеза и образни такива-най-често под ехографски контрол за отхвърляне на физиологични отклонения в структурата на жлезата. До 40-годишна възраст проблемите с щитовидната жлеза може да стоят в основата на затруднение при забременяване, спонтанни аборти или нарушение в развитието на плода. Над 40-годишна възраст дисфункцията може да доведе до преждевременен климактериум с всички неблагоприятни  последствия. Това налага профилактично изследване и контрол на щитовидната жлеза на 1 г.

 

Повече информация:

eveleva@bulpharma.bg тел. 0895 555463

ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555591

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.