EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Лекари специализанти в Отделение по Клинична хематология

01.06.2020 понеделник

Лекари специализанти в Отделение по Клинична хематология

Отделението по Клинична хематология към УМБАЛ Софиямед търси да назначи 2 лекари специализанти за Клинична хематология и един лекар със специалност вътрешни болести и/или Клинична хематология.
 
Отделението работи по всички клинични пътеки за Клинична хематология. 
 
Разполагаме с всички най-модерни апаратури в болницата, които използваме за диагностика на хематологичните болести. Имаме договор с най-добрите лаборатории извън болницата позволяващи ни да включиме съвременните  имунологични и генетични маркери в ежедневната ни работа. 
 
За инвазивните диагностични манипулации осигуряваме анестезия водена от реаниматор и имаме единственият в България Power Driver, с който бързо и сигурно се получава материал от костният мозък на пациента.
 
При нас работи доц. Гигов, известен наш клиничен хематолог, специализирал Хематология и трансплантация във Франция.
 
С колегите от останалите клинични звена на болницата поддържаме изключително добри контакти, осигуряващи бързо осъществеване на консултации или оперативни интервенции при нужда.
За допълнителна информация може да получите лично от д-р Цветан Алайков, началник на отделението на тел.0892222780