EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

15.03.2021 понеделник

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

 

УМБАЛ "Софиямед" и Клиника по неврология обявяват Конкурс за 1 свободно място за лекар - специализант по направление "Нервни болести"


При проявен интерес, моля да представите в Клиника по неврология на УМБАЛ "Софиямед" (София, бул."Г.М.Димитров" 16) -ет.2, на ст.мед.сестра В.Джаркина (понеделник до петък от 7:30 до 15:00ч.) до 4 април 2021г.:

-CV

-Мотивационно писмо

-Диплома за завършено медицинско образование по специалност "Медицина"

-удостоверение за членство в БЛС


Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.

Само кандидатите, предоставили посочените документи ще бъдат допуснати по следващ кръг на Конкурса.