EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

28.07.2021 сряда

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ

УМБАЛ "Софиямед" и Клиника по неврология обявяват Конкурс за 1 свободно място за лекар - специализант по направление "Нервни болести"


При проявен интерес, моля да представите в Клиника по неврология на УМБАЛ "Софиямед" - БЛОК1  (София, бул."Г.М.Димитров" 16) -ет.2  на технически сътрудник Александра Йорданова до 30.8.2021г.:

-CV

-Мотивационно писмо

-Диплома за завършено медицинско образование по специалност "Медицина"

-Удостоверение за членство в БЛС


Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД.

Само кандидатите, предоставили посочените документи ще бъдат допуснати по следващ кръг на Конкурса.