EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

11.03.2020 сряда

ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

ДКЦ "Софиямед" ЕООД е част от верига лечебни заведения, функциониращи на територията на гр.София. Със своята дългогодишна практика, високите стандарти на работа и доверие изградено в пациентите, отвори врати нов медицински филиал с адрес гр.София, ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру № 23.

 

Във връзка с разширяване на своята дейност търсим подходящите кандидати за следната позиция: ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ на пълен (или непълен) работен ден.


Основни задължения:

Организира, планира, контролира и отговаря за изпълнението на специализирани и високо специализирани медико-диагностични изследвания в областта на Клиничната лаборатория, съгласно медицинския стандарт „Клинична лаборатория“, правилата за добра медицинска практика, при условия и ред, определен от НРД и Правилника за вътрешния ред в “ДКЦ СОФИЯМЕД” ЕООД.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Завършено медицинско образование и специалност Клинична лаборатория.

Ако проявявате интерес към обявената позиция, моля да изпратите Вашата автобиография и актуална снимка на dkcsofiamed2@bulpharma.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.