EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Обучение и Специализация

01.12.2022 четвъртък

Лекар специализант по Кардиология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“ – две свободни места. ... повече...

12.12.2022 понеделник

Лекар-специализант Неврохирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността:   „Лекар специализант Неврохирургия“ – едно свободно... повече...

29.11.2022 вторник

Лекар специализант Клинична хематология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант Клинична хематология“ ... повече...

13.10.2022 четвъртък

Конкурс Лекар специализант Неврохирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „СОФИЯМЕД“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: ... повече...

23.09.2022 петък

Конкурс Лекар специализант по Съдова хирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Съдова хирургия“ – едно свободно място.... повече...

26.08.2022 петък

Конкурс за лекар по направление „Образна Диагностика“ – две свободни места

О Б Я В А   На основание чл. 91 от Кодекс на труда във връзка с чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ДКЦ „Софиямед“ ЕООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: Лекар по направление „Образна Диагности... повече...

15.08.2022 понеделник

Лекар специализант по Кардиология“

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Кардиология“ – две свободни места. ... повече...