EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Доц. Маргарита Кътева: Въвеждаме нов метод за лечение на детска церебрална парализа

26.2.2020

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D1%86.-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0--%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0/n12157

 

Въвеждаме нов метод за лечение на детска церебрална парализа. Това съобщи доц. д-р Маргарита Кътева от УМБАЛ „Софиямед" по време на представянето на "Алманах на иновациите в здравния сектор през 2019 г.", част от конференцията "Капитал и здраве".

„Ще „прережем“ тази част от нерва, която предизвиква спастичната парализа, което е невероятно и не може да се постигне и с години рехабилитация, а след оперативната интервенция още на другия ден виждаме желания резултат", уточни тя.

Презентацията на доц. Кътева беше на тема иновации в хирургията на ръка при новородени с акушерска парализа. "Чрез съвременния подход, който съчетава няколко техники, включително високоселективни невротрансфери, се цели постигане на максимална функция на ръката. Терапията започва поетапно след 3-ия месец от раждането. Ние правим високо селективен нервен трансфер – взимаме точно това нервче от съседните без да увредим функцията му и то даде ток на увредения мускул. Нашата хирургия не е ден за ден и трябва да се чака. С помощта на микроскопско увеличение и с нашите познания ние правим така, че рано или късно детето да има функция на горния крайник“, каза доц. Кътева.

Тя подчерта, че терапията се заплаща от НЗОК като пациентът доплаща единствено консумативите.