EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Отбелязваме Световния ден на сърцето

Профилактичните прегледи за сърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на година, започвайки от 45-годишна възраст при мъжете и 50-годишна - при жените. Честотата им се определя от индивидуалния рисков профил и при наличие на повече от два рискови фактора за исхемична болест на сърцето е необходимо всяка година да се изследва липиден профил, ЕКГ и насочени изследвания при установяване на абнормна находка.
 
Това съветват в Световния ден на сърцето Кардиолозите от Софиямед.
"За разлика отпреди пет-шест месеца, когато преобладаваха пациенти с пост ковиден синдром, напоследък пациентите, които търсят клиниката са с вече установено кардиологично заболяване. Те са на средна или в напреднала възраст, и ни посещават по повод коригиране в терапията или влошаване на състоянието им", посочва доц. д-р Ивета Ташева, началник на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ "Софиямед" и добавя, че навременната диагностика при тези пациенти е от изключителна важност за своевременно овладяване на състоянието им.
 
Предвид електролитния дисбаланс и недостатъчното снабдяване на клетките и тъканите с кислород, които са чести в острата и подострата фаза на инфекцията с Ковид 19, много от пациентите съобщават за оплаквания от сърцебиене и ускорен пулс.
"На тях се препоръчва провеждане на 24ч. Холтер ЕКГ, с оглед регистриране на ритъмно-проводни нарушения и навременно започване на лечение, намаляващо риска от последващи усложнения", подчертава тя.
 
Час за преглед при кардиолозите от "Софиямед" запишете от тук:https://bit.ly/3xYkZKp