EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Капитал "Алманах на иновациите в здравния сектор":Д-р Йордан Пелев, управител на Университетска болница „Софиямед“

Капитал

Специално издание "Алманах на иновациите в здравния сектор"

м.февруари 2020


Навлизането и по-точно внедряването на всяка една иновация, особено в здравния сектор, е свързана със значителна финансова инвестиция от страна на държавата или респективно конкретното лечебно заведение-било държавно, общинско или частно. Не е необходимо обаче иновацията само да бъде внедрена под формата на закупуване на нова техника или нов метод за лечение. Изисква се, за прилагането й в масов мащаб в нея да бъдат „посветени“ и съответните специалисти, който ще са ангажирани в процеса по прилагането й. Това изисква инвестиране на допълнителни финансови средства за повишаване на квалификацията на най-общо медицинския персонал, който ще работи с нея/ще провежда лечение чрез иновативния метод или апаратура. Дали ще бъде под формата на допълнително обучение или надграждащо такова, закупуване на нова апаратура и т.н., за въвеждането на иновациите в целия здравен сектор се изисква и доза визионерство от страна на мениджмънта на конкретната болница, център. Така да предвидиш трендовете в здравния сектор, спецификите на конкретния пазар, необходимостта от въвеждането на иновацията и нейното ценообразуване, така че едновременно да предоставиш улеснен достъп до нея, но и чрез нея да заявиш или утвърдиш позиции в сектора. Съответно и да постигнеш краткосрочните и дългосрочните си цели в управленски аспект.

 

При въвеждането, особено на нова апаратура се изискват и добри връзки със световните производители на медицинска техника и ежедневно поддържане на контакт с тях.

 

Университетска болница „Софиямед“ беше сред първите лечебни заведения в България, които сключихме договори с технологични гиганти и станахме демонстрационна болница за тяхната апаратура. В света, когато искаш да си на най-високо ниво се прави по този начин, същото важи и за специфичните инструментариуми в хирургичните специалности. По отношение на повишаване на квалификацията на кадрите механизмът е сходен.

 

Изключително важен е въпросът и по какъв начин ще се финансира  достъпът до иновацията. Дали това ще се случи на държавно ниво-чрез заплащането й от НЗОК, дали услугата ще се заплаща от пациента. Това е лимитиращ фактор, който има важно значение за обхвата и мащаба на въвеждане и съответното използване на иновативните методи и технологии в лечението на пациентите. Важно е да се има предвид и колко пациентите са възприемчиви към иновацията – тук става въпрос за информираността за нея и отново-остойностяването й. За инвестиращия в иновацията това са допълнителни усилия, ресурси и технологично време.

 

Изпълнят ли се всички тези условия вече можем да говорим за успешно внедряване на иновация и усилия по повишаване на възможностите за бърз и улеснен достъп до нея. Важно е да уточня, че пациентите в България са едни от най-привилигированите в Европа, а и в света, по отношение на бързина на достъп до здравни специалисти и съответно до иновативни подходи и методи на лечение, апаратура, включително и технологични решения, в които болницата инвестира, така че този бърз достъп да се осигури. В този смисъл навлизането на иновация на един пазар, особено в здравния сектор е процес, който изисква и време, особено когато говорим за такива, които засягат цел сектор.