EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Проф. д-р Николай Хаджиолов, д.м.н., началник на Отделение по клинична патология: Нашият екип е сред най-бързите в България при анализ на биопсии

Скоростта на извършването на изследването е съпоставима с тази в Германия и Австрия
 
 Отделение по Клинична патология на УМБАЛ „Софиямед“ е основно диагностично звено, което се занимава с изработване  и преценка на хистологични препарати от тъканни биопсии, взети от пациенти в клиниките и операционните на болницата. Дейността на структурата е многопрофилна, какъвто е и самият университетски медицински комплекс. Ролята на патолога е изключително важна, тъй като през последните години се наблюдава непрекъснато увеличаване на биопсичния обем.
 
Хистопатологичната диагноза стои в основата на по-нататъшното лечение на редица заболявания и най-вече злокачествените новообразувания, прилаганата при тях химио и лъчетерапия и модерната таргетна терапия, изтъква проф. д-р Николай Хаджиолов, д.м.н., началник на отделението.  Той посочва, че в отделението по клинична патология се изследват материали от ендоскопски и оперативни интервенции, включително и пункционни биопсии, които след съответна обработка биват преценявани микроскопски.
По време на пандемията от ковид са извършени множество образни изследвания, благодарение на което са диагностицирани голям брой допълнителни белодробни формации, за съжаление злокачествени, и в структурата ни те бяха потвърдени като такива, казва той.
 
Професорът съобщава освен за увеличение на белодробните тумори, така и на рака на щитовидната жлеза, на рака на стомаха и дебелото черво.
„В някои периоди има по 3-4 случая седмично на рак на стомаха, обобщава той като обяснява, че това е свързано основно с химизираната храна, стреса, тютюнопушенето. Има и доброкачествени и невъзпалителни процеси.
„Адекватното лечение на редица заболявания, особено онкологичните, е свързано с точната и прецизна хистопатологична диагноза“, добавя проф. Хаджиолов.
 
В Отделението по клинична патология се изследват материали получени от клиниките по хирургия, ортопедия и травматология, гинекология, по хирургия на ръка, гръдна хирургия, гастроентерологичното отделение. Анализират се и материали от отделението по вътрешни болести и хепатогастроентерология, неврохирургия, УНГ, урология, съдова хирургия, както биопсия от кожата и меките тъкани.
 
Проф. Хаджиолов изтъква с гордост, че неговият екип е сред най-бързите в България при анализ на биопсии. В самия ден се правят пункционни биопсии, цитологични изследвания и други анализи. Това дава окончателната преценка за заболяването.
 
Скоростта на извършването на изследването е съпоставима с тази в Германия и Австрия, където има цели институти по патология на по няколко етажа и с голям персонал, изтъква проф. Хаджиолов, който е специализирал дълги години в Институтите по патология и токсикология на Университета Вюрцбург и в Немския раков център в Хайделберг, Германия, под ръководството на проф. Х.цур Хаузен - Нобелов лауреат за медицина през 2008г.