EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Ася Яковова, старша медицинска сестра на Клиниката по обща и лапароскопска хирургия: Важно за нас е и да предадем опита на по-младите колеги

„Само през днешния ден, извън спешните хирургични операции в Клиниката, за планов прием за хирургично лечение чрез лапароскопски, отворени и роботизирани интервенции очакваме още 10 пациента. За 2022г. в Клиниката са се лекували около 3200 пациенти. Ролята и мястото на медицинската сестра в Клиниката по коремна хирургия е от голямо значение, като се започне от приемната сестра в хирургичния кабинет, премине през секторната, манипулационните сестри и се стигне до превързочната сестра, която се включва в следоперативния период". Това коментира Ася Яковова, старша медицинска сестра на Клиниката по обща и лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“. Тя разказва за дейността на всяка медицински сестра в екипа и уточнява:

 

„В предоперативния период ролята на медицинската сестра е да приеме и подготви болния (хигиенни грижи и подготовка на оперативното поле). Ако пациентът има нужда от нейната подкрепа и разяснения, да му ги даде. В следоперативния период, например при пациенти оперирани по лапароскопски метод грижите за пациента са много по-малко, тъй като самата интервенция налага по-кратък болничен престои. Медицинската сестра участва в процеса по изпълнение на лекарските назначения, придружава пациента до и от операционния блок, грижи се за неговото раздвижване след оперативната интервенция и др.“.

 

Старшата медицинска сестра обяснява и ролята на медицинската сестра в подготовката на пациентите за операция, която е от съществено значение за самата оперативна интервенция, както и за следоперативния период. Подготвя и извършва необходимите лабораторни изследвания, прилага назначената медикаментозна терапия, извършва проба за антибиотик, и го поставя предоперативно според назначенията на лекаря. Разговаря с пациента, подготвя го психически. Организира провеждане на предоперативни консултации с различни специалисти и при необходимост съдейства на пациента при приема на медикаменти.

След приключване на операцията, пациента се извежда от операционния блок в Клиниката по хирургия, където се проследява неговото общо състояние и жизнени показатели. Състояние на превръзка, наличие на кървене. При поставен дренаж се проследява количество и вид на изтичащите секрети. Разговаря се с пациента, дават му се указания кога и как да започне да се раздвижва. При необходимост се прилагат обезболяващи, както и медикаменти стимулиращи перисталтиката и газоотделянето.

 

„Внимателното и приветливо отношение към пациентите и техните близки е също част от нашата работа, така както и самата дейност по организация на екипа от медицинските сестри, болногледачи и санитари. Важно за нас е и да предадем опита на по-младите колеги. През последните години през Клиниката са преминали и сме обучили студенти по здравни грижи, студенти по медицина и болногледачи. Ежегодно нашите сестри участват в специализирани курсове, колегиуми, семинари, презентации с цел повишаване квалификацията и компетенциите“, казва ст.м.с. Яковова.