EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Доц. Маргарита Кътева вече е професор

С изключителна гордост и радост в днешния ден поздравяваме доц. д-р Маргарита Кътева, началник на Отделението по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в УМБАЛ „Софиямед“.

 

Тя защити успешно своят дисертационен труд и придоби професионалната академична степен Професор по микрохирургия и реконструктивна хирургия, ортопедия и травматология.

 

Желаем й още дълги години да работи със същия ентусиазъм и да не спира да слави страната ни като водещ европейски специалист в областта на микрохирургията, както и на реконструктивната хирургия. На нейния екип - да не спира да черпи знания и опит от своя ръководител, а на нейните пациенти- само успешни оперативни интервенции.

 

Д-р Кътева завършва медицина в МУ София през 1983г. От 1983 до 1987г. е завеждащ отделение на Спешна медицинска помощ в Районна болница гр. Елин Пелин. От 1987г. до 2013г. е ординатор в отделение "Хирургия на ръка" в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
От 1991 до 1997г. специализира в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия при проф. Едгар Бимер.
През 1992г. завършва курс и придобива право по микрохирургия в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия.
От 2003г. до 2013г. специализира хирургия на периферна нервна система и реконструктивна хирургия на крайниците в Милези център, гр. Виена, Австрия и придобива правоспособност със сертификат за ръковосдтво на център за хирургия на периферната нервна система и реконструктивна хирургия.
2006г. курс и сертификат за перфоративни ламба.
Придобива научна степен Доктор по медицина през 2008г. Дисертационен труд на тема "Спешна реконструкция на травматични дефекти на пръстите на ръката с ретроградни хомодигитални и метакарпални островни ламба".
Придобива академична длъжност Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология през 2011г.
През 2011г. придобива степента "магистър" по Здравен мениджмънт.
2012г. - 2013г. е началник на I-ва травматологична клиника в УМБАЛСМ "Н.П. Пирогов".
2013г. -сертификат за правоспособност по Хирургия на ръката-България.
2014г.-сертификат за правоспособност по Микросъдова хирургия-България.

Членства:
Член на Световното дружество по хирургия на ръката
Член на Световното дружество по реконструктивна хирургия
Член на Европейското дружество по хирургия на ръката
Член на Българското дружество по ортопедия и травматология
Председател на Българското дружество по хирургия на ръката