EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Доц. д-р Маргарита Кътева:Хубаво е да отидеш, да се научиш, да се върнеш и да предадеш познанията си

"Реших да остана в България, защото нашите сънародници също имат нужда от високоспециализирана лекарска помощ. Хубаво е да отидеш, да се научиш, да се върнеш и да предадеш познанията си на един достоен екип, който във времето ще продължи твоето дело".

 

Д-р Кътева завършва медицина в МУ София през 1983г. От 1983 до 1987г. е завеждащ отделение на Спешна медицинска помощ в Районна болница гр. Елин Пелин. От 1987г. до 2013г. е ординатор в отделение "Хирургия на ръка" в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".От 1991 до 1997г. специализира в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия при проф. Едгар Бимер. През 1992г. завършва курс и придобива право по микрохирургия в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия.От 2003г. до 2013г. специализира хирургия на периферна нервна система и реконструктивна хирургия на крайниците в Милези център, гр. Виена, Австрия и придобива правоспособност със сертификат за ръковосдтво на център за хирургия на периферната нервна система и реконструктивна хирургия.2006г. курс и сертификат за перфоративни ламба.Придобива научна степен Доктор по медицина през 2008г. Дисертационен труд на тема "Спешна реконструкция на травматични дефекти на пръстите на ръката с ретроградни хомодигитални и метакарпални островни ламба".Придобива академична длъжност Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология през 2011г.През 2011г. придобива степента "магистър" по Здравен мениджмънт.2012г. - 2013г. е началник на I-ва травматологична клиника в УМБАЛСМ "Н.П. Пирогов".2013г. -сертификат за правоспособност по Хирургия на ръката-България. 2014г.-сертификат за правоспособност по Микросъдова хирургия-България.