EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

В медицински комплекс “Софиямед” пациентите имат възможност да се възползват от последно поколение остеодензитометър

Остеометър рентгенов тип (DXA) апарат за измерване на костната плътност функционира на територията на ДКЦ и болница "Софиямед". Апаратът работи с амбулаторно болни с остеопороза, ревматологични заболявания, онкологично болни с костни проблеми на база на провежданото хормонално лечение, ортопедично болни.


Остеопорозата е заболяване на костната система, характеризиращо се с ниска костна маса, водещо до повишен риск от счупвания. Специалистите уточняват, че симптоматиката при пациенти с остеопороза обикновено е сравнително бедна и често при тях остеопорозата се диагностицира едва при настъпването на счупвания.
Остеодензитометрията е метод, който се прилага в цял свят и е безспорен в диагностиката на остеопорозата и определяне на фрактурния риск. Специалистите препоръчват ежегодно измерване на костната минерална плътност и в случаите на проследяване на ефекта от провеждано лечение.


Всички пациенти, които биха искали да проверят костната си плътност, могат да запишат час за консултация, като по преценка на изпращащия лекар могат да се измери плътността на гръбначен стълб, шийка бедро, ръка.

Изследванията се осъществяват в БЛОК 2 на адрес: ул. Димитър Моллов" 10 с предварително записване на тел.02 465 00 02