EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Здравко Златев: Освен оперативната дейност, провеждаме и диагностика и консервативно лечение на различни неврологични и неврохирургични заболявания

„През септември и октомври отчитаме увеличаване на броя на преминалите пациенти за консултативни прегледи и хоспитализация в клиниката в сравнение с предходните, летни месеци. Спрямо септември 2021 също може да се отчете прираст на пациентопотока, най- вече поради увеличаване обема на дейност на клиниката и въвеждане на нови и съвременни технологии за оперативно лечение в последната година“. Това коментира д-р Здравко Златев, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Софиямед“.

И уточнява, че в структурата на месечна база средно се извършват около 50 оперативни интервенци. Голяма част от тях са планови, но въпреки това Клиниката разполага с капацитет и възможност за третиране на спешни неврохирургични състояния и заболявания.

 

„Дейността ни обхваща целият диапазон на мозъчната и гръбначната хирургия. Патологията с която се занимаваме включва мозъчни тумори – първични и метастатични, мозъчни кръвоизливи или т.нар. хеморагични инсулти, съдови заболявания на мозъка – аневризми и малформации, черепно-мозъчни травми, хидроцефалия и др. Спиналните или гръбначни заболявания, които лекуваме включват широк спектър нозологии, а именно  дискови хернии, стеноза на гръбначния канал, най-вече дегенеративна, прешленни фрактури и счупвания, тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък, както и гръбначно-мозъчни травми. Извършваме минимално инвазивни и съвременни оперативни интервенции, позволяващи кратък болничен престой и бърза дехоспитализация на пациентите. Освен оперативната дейност, в клиниката се провежда и диагностика и консервативно лечение на различни неврологични и неврохирургични заболявания“, уточнява той.

 

За целия екип на Клиниката обмяната на опит с колеги и участието в различни научни форуми в страната и чужбина, е от първостепенно значение. Специализантите и младите специалисти са максимално стимулирани и поощрявани в тази насока.

 

„Стремим се към развитие на научна дейност и смея да твърдя, че това е от основните приоритети на лекарите от колектива. Всичко това допринася за по-успешно развитие и усъвършенстване в професията“, подчертава д-р Златев.