EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Ташева е вече доцент

С изключителна гордост и радост в днешния ден поздравяваме д-р Ивета Ташева, д.м., началник на Клиниката по кардиология и инвавизна кардиология в УМБАЛ „Софиямед“.

Тя защити успешно своя дисертационен труд и придоби академична степен „Доцент“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ .

Желаем й още дълги години професионален ентусиазъм, с който да „заразява“ своите колеги и екип, и крепко здраве!

 

Доц. д-р Ивета Ташева е специалист кардиолог с над 20 години опит и фокус върху интервенционално лечение на многоклонова коронарна болест и лечение на периферни съдови оклузии. Клиничните ѝ интереси включват и ендоваскуларно лечение на исхемичен мозъчен инсулт чрез механична тромбектомия и супер селективна фибринолиза, остър белодробен тромбемболизъм, микарден инфаркт, ренална денервация, каротидно стентиране, ендоваскуларно лечение на периферна съдова болест. През последните години разработва авангардно лечение на миомни възли чрез емболизация на съдовете, захранващи матката. 

Завършва Медицински университет София през 1996г. Има придобити специалности по Вътрешни болести, Кардиология и инвазивна ангиология. Придобива докторска степен по Кардиология със защита на дисертация на тема: Ендоваскуларно лечение на комбинирана периферно-артериална и коронарна болест.

От 2001г. д-р Ташева работи като кардиолог в УНСБАЛ "Св. Екатерина" София. В периода от 2006г. до 2010г. практикува като инвазиван кардиолог в Университетска болница "Лозенец" София. 2010 - 2012г. - инвазивен кардиолог в МБАЛ Аджибадем Сити Клиник Токуда – гр. София. От 2012 до 2019г. е началник Катетаризационна Лаборатория в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

Началник е на Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Софиямед" от септември 2020г.

 

Има проведени международни курсове по интервенцинална кардиология, IVUS и FFR, каротидно стентиране, периферни интервенции;
Сертифициран специалист е по Инвазивна кардиология, ангиология и инвазивна съдова медицина.
Член е на Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология, Европейско кардиологично дружество и Европейска асоциация за перкутанна сърдечно-съдова интервенция;
Има множество участия в български и чуждестранни конгреси, семинари и симпозиуми.