EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Ивета Ташева пред студенти: Най-хубавото е, че спасяваме човешки живот

Един нетрадиционен академичен час прекараха в Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология на Университетски медицински комплекс „Софиямед“ студенти от различни филологически и нефилологически специалности, които учат за преводачи с различни езици в магистърската програма „Преводач-редактор“ на СУ „Св.Климент Охридски“.

 

Лекторът д-р Ивета Ташева, д.м., ръководител на клиниката, която води курс по програмата за превод на медицинска терминология, запозна студентите със спецификите на основните дейности на отделението, които включват високо специализирани диагностични изследвания и интервенционални процедури.

 

Младите преводачи добиха обща представа какво е коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии, имплантиране на стентове. Научиха и още много нови термини от всекидневието на кардиолога.

 

Всички тези знания ще им бъдат полезни в бъдещата им дейност при превод на медицински текстове, а д-р Ташева обеща да им съдейства и в бъдеще при затруднения при интерпретирането на сложната медицинска лексика.

 

„Най-хубавото е, че спасяваме човешки живот!“, бе отговорът на д-р Ташева, попитана от студентите, дали такава интензивна натовареност „тежи“ на лекаря, който всеки ден извършва сложни сърдечни операции. Но тя обобщи, че и за лекарите и за преводачите най-важното е „да сме добри хора“.

 

Всъщност много ценно помагало за младите преводачи е и книгата на д-р Ташева „Медицинска хуманитаристика - Теми, термини и превод“, която наскоро излезе от печат. Тази нова дисциплина е с мисията да промени самия образ на медицината, включвайки я в своеобразен диалог с  литературата.

 

С този курс в два семестъра даваме на студентите начална медицинска база, изтъкна ръководителката на програмата проф. д-р Амелия Личева, и подчерта, че участието на д-р Ташева дава изключителен шанс за обучаващите се да обогатят своята медицинска култура.