EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

"Софиямед" постигна Златен статут в борбата с инсулта

в. Труд

13 септември 2019 г.

 

"Изключително горди сме, че нашата болница и екипи постигнаха Златен статут в наградите Angels на Европейската организация по инсулт за 2019 година", сподели доц. д-р Велина Гергелчева, Началник Клиника по Нервни болести към УМБАЛ "Софиямед". "Това е признание за нашите непрестанни грижи към пациентите, но това е и задължение да поддържаме високото ниво на квалификация на екипа и да сме в крак с последните тенденции в превенцията и лечението на инсултите", добави още доц. Гергелчева. УМБАЛ "Софиямед" е една от трите болници в София с признание в тази област.

Инициативата Angels е международен световен проект, целящ подобряване на лечението при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Той е иницииран от ES0-EAST през 2015 г. и три години и половина по-късно вече включва повече от 3100 регистрирани болници и данни за повече от 1 300 000 пациенти.

Част от усилията на проекта включват създаване на регистър (RES-Q) чрез събиране и управление на данни за пациенти с исхемичен инсулт от болници по целия свят. Тази информация се използва за подобряване на лечението на пациенти с инсулт, на всеки етап, чрез разработване на точни препоръки, провеждане на курсове за обучение на здравните служители и симулации в реално време.

"Софиямед" участва в инициативата от 2018 г. "Успяхме да подобрим сътрудничеството между звената, участващи в лечението на пациенти с исхемичен инсулт - невролози, спешни медици, образни специалисти, реаниматори, кардиолози, неврохирурзи, клинична лаборатория, медицински сестри и др. В резултат на това времето ни от вратата на Спешно отделение до лечение с венозна тромболиза спадна на 36 минути", споделя доц. Гергелчева.

Интравенозната тромболиза и все повече навлизащата в практиката механична тромбектомия, проведени възможно най-скоро след настъпването на инсулта значително увеличават шансовете за излекуване или намалена инвалидизация на пациентите. Инициативата Angels и RES-Q регистъра биха могли да се ползват от болниците в България на национално ниво с оглед уеднаквяване на стандартите за диагностика и лечение и ефективно взаимодействие на болнично и междуболнично ниво за провеждане на съвременно спешно лечение. Също така регистърът би могъл да послужи като модел за създаване на карта на болниците, предлагащи съвременно лечение в полза на пациента независимо от местоположението му в страната.