EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Обучение и Специализация

02.10.2023 понеделник

Лекар специализант по Гръдна хирургия

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: „Лекар специализант по Гръдна хирургия“ &n... повече...

02.10.2023 понеделник

Лекар специализант по ортопедия и травматология

О Б Я В А   На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Софиямед“ ООД, обявява конкурс за заемането на длъжността: ... повече...