EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Проф. д-р Александър Червеняков, д.м.н.

Клиника по Гръдна хирургия

Гръдна хирургия
Хирургия

Проф. Червеняков завършва медицина в Медицинска академия – София през 1978 година. Работи по разпределение в хирургично отделение на ПОБ - "Христо Ботев" в гр. Враца при д-р Валтер Димитров, след което специализира детска гръдна хирургия при доц. Асен Димитров в Секция по Детска хиригия на Институт "Пирогов".

През 1983 г. печели конкурс за аспирантура в гр. Москва, Русия и специализира гръдна хирургия  при проф. Е. А. Степанов във Втори Московски Медицински Институт и при проф. М. Перелман и проф. Ю. Бирюков във Всесъюзния Център по Хирургия на СССР. Пак там работи в отдела за хирургия на хранопровода и стомаха при проф. А. Черноусов. Успешно защитава дисертация на тема: "Дебелочревни пластики на хранопровода при деца" през 1986 г., когато става и кандидат на медицинските науки. Последователно специализира в Катедра по Гръдна хируригя на МА - София и работи 1990 - 1993 в Хамбърсайдския кардиоторакален център в гр. Хъл, Англия при проф. Кевин Мохиси и в Ню-Касъл при Дж. Дарк.

От 1989 г. е научен сътрудник II степен в НИСМ "Пирогов", а през 2010 г. – професор по хирургия. През годините е Началник на Първа хирургична клиника и Секцията по спешна обща, висцерална и гръдна хирургия при УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Консултант по спешна гръдна и коремна хирургия. Има над 120 научни труда и публикации - предимно в областта на гръдната хирургия.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16

Вторник: 14:00 - 15:30

not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове

Новини

И тази година редица лекари от УМБАЛ и ДКЦ „Софиямед“ бяха отличени в класацията „Лекарите, на които вярваме“. Алманахът който през 2021г. носи ...

И тази година редица лекари от УМБАЛ и ДКЦ „Софиямед“ попаднаха в класацията „Лекарите, на които вярваме“. Алманахът който през 2020г. носи имет...