EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Проф. д-р Николай Хаджиолов, д.м.н.

Отделение по Клинична патология
Началник отделение
Патология

Проф.Хаджиолов завършва медицина през 1985г. в гр. София. В периода 1986-1989г. е
 редовен аспирант в секцията по Патоморфология на туморите в Националния онкологичен център в София. През 1987-1989г. специализира в Немския раков център в Хайделберг- в Института по Клетъчна и туморна патология. 
През 1989г. защитава кандитатска дисертация, а през 2006г. е признат, след успешна защита, за доктор на медицинските науки. В периода1995-2003г. специализира ежегодно в Институтите по Патология и Токсикология на Университета Вюрцбург,както и в Немския раков център в Хайделберг, под ръководството на проф.Х.цур Хаузен-Нобелов лауреат за медицина през2008г. 
Проф.Хаджиолов има специалност Обща и клинична патология с цитопатология от 1994. Притежава диплом за доцент от 1998г. и за професор от 2010г. Повече от 30 години проф.Хаджиолов се занимава с туморна патология.

Обект на научните му изследвания са тумори на кожата и меките тъкани, гастроинтестиналния тракт, гинекологична патология и други области.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Сутерен БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Понеделник и Сряда:
14:30 - 19:30
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове

Новини