EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Проф. д-р Нина ГочеваКардиология

Проф. Нина Гочева е специалист по вътрешни болести и кардиолог в София с над 45 години медицински опит. Въвежда за първи път в България двуразмерна и интраоперативна трансезофагеална ехокардиография и фармакологичен стрес-тест ехокардиография. 
Снимка: МБАЛ НКБ
 
Завършва Медицински университет София през 1976 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиоревматология придобива през 1981 г. и 1985 г. От 1982 г. до 1983 г. специализира Кардиология и функционална диагностика (ехокардиография и инвазивна диагностика) в болница Брусе към Университет "Мари и Пиер Кюри" в Париж. През 1991 г. защитава дисертация на тема: Възможности на двуразмерната ехокардиография за оценка на сегментната функция на лява камера. През 1992 г. придобива преподавателска степен "доцент по кардиология", а впоследствие и степен "професор".
 
Проф. Гочева е била асистент към Катедра по кардиология на Институт по сърдечно-съдови заболявания на ИСУЛ, база ІІІ-та градска болница София, както и в болница Брусе към Университет "Мари и Пиер Кюри", Париж. От 1992 г. до 2000 г. е научен секретар на Дружество на кардиолозите в България и главен редактор до 2002 г. на печатния орган на Дружество сп. Българска кардиология. Началник е на Клиника по кардиология и интензивна терапия към Национална кардиологична болница. Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Софиямед - Люлин.
 
 
Квалификации
77 научни публикации в български и международни списания, 78 – публикувани доклади и резюмета от участия в международни конгреси и конференции, 98 публикувани доклади и резюмета от участия в конгреси и конференции в България;
От 2011 г. до 2015 г. има общо 4472 цитирания с импакт фактор за 2015 г. – 171.47;
Член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология и на Управителен съвет на Българско кардиологично дружество;
Член на научен комитет на Европейско кардиологично дружество;
Fellow на Европейско кардиологично дружество през 2000 г.
 

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7

Понеделник: 9:00–13:00ч. Сряда: 8:30–13:00ч. Четвъртък: 14:00-16:30ч.

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове