EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Доц. д-р Валентин ЛазаровНефрология

Доц. Валентин Лазаров е специалист нефролог в София с над 30 години опит и научни интереси в областта на клиничната нефрология. Диагностицира и лекува пациенти с бъбречни заболявания, бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, инфекции, възпалителни заболявания, функционални нарушения. 
 
 
Завършва Медицински университет София през 1983 г. Своите специалности Вътрешни болести и Нефрология придобива през от 1991 г. и 1993 г. През 2005 г. защитава образователна и научна степен "доктор" с дисертационен труд на тема "Мястото на циклоспорин А в етапите на патогенетичното лечение на активно протичащи имунни и автоимунни гломерулопатии". От 1986г. доц. Лазаров е главен асистент в Първа нефрологична клиника към УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ. Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Софиямед - Люлин.
 
 
Квалификации
Квалификация за всички съвременни интервенционални и неинтервенционални диагностични и лечебни методи – ултразвукова диагностика, пункционни бъбречни биопсии и др.;
Член на Български лекарски съюз, Българско нефрологично дружество, ERA/EDTA, BANTO;
Член на комисията за признаване на правоспособност по „Биопсични методи в нефрологията“ към Медицински университет София;
Консултант към ИАЛ;
Експерт към Комисията по акредитация на лечебните заведения;
Участие в многобройни конгреси и семинари по специалността.
 
 

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Понеделник:
9:00 – 13:00ч.
Вторник:
12:00-16:00ч.(само платен
прием и ДЗОФ)
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове