EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Антоанета Тимчева


Началник лаборатория
Трансфузионна хематология

Д-р Антоанета Тимчева e началник на Лабораторията по трансфузионна хематология в ДКЦ „Софиямед“. Тя завършва Медицинска академия  София през септември 1986г. Придобива специалност по трансфузионна хематология  - февруари 1994г. и защитава магистратура по „Управление на здравни грижи ”, електронно здравеопазване и здравен мениджмънт с  магистърска теза „Модел на информационна система за Лаборатория по трансфузионна хематология според нуждите на лечебно-диагностичния процес в МБАЛ“ в НБУ  през 2011г.

 

През 2001г. завършва следдипломен специализиран образователен курс по имунохематология във  фирма Диа Мед Швейцария и посещава  Европейско училище по трансфузионна медицина в Рига - 2004г.

 

От 1990-1994г. работи в Национален център по трансфузионна хематология като лекар –ординатор в Отделение по кръводаряване, Изосерологична лаборатория, Имунохематологична лаборатория, Експедиция на кръв и кръвни продукти. През 1995г. е на работа в Спешна лаборатория по трансфузионна хематология специалист по трансфузионна хематология в Многопрофилна болница „Царица Йоанна” в София.

 

В периода 1995-2000г. завежда кабинет по кръвопреливане в– V Градска многопрофилна болница. След това 15 години е началник Лаборатория по трансфузионна хематология в МБАЛ „НКБ”.

От 2015 до 2017г. е специалист по трансфузионна хематология в Лаборатория по трансфузионна хематология  в УСБАГ „Майчин дом“ .

 

Д-р Тимчева е  съучредител на БААТА – Българска Агенция за алтернативи в трансфузиологията, а  от 2001 до 2005г. е секретар на агенцията.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Сутерен БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Понеделник и сряда:
14:00 - 19:00 ч.
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове

Новини

В Лабораторията по трансфузионна хематология, една изключително важна структура на Медицински комплекс „Софиямед“,  се извършват изследвания на пациент...