EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Владислав Миков

Отделение по Акушерство и Гинекология

Акушерство и гинекология

Завършва Висш медицински институт през 1988 г. през 1994 г. взима специалност по Акушерство и гинекология. През 2016 г. придобива квалификация по Здравен мениджмънт от Медицински университет – София. Професионалният си опит започва през 1988 г. като ординато акушер-гинеколог в АГ отделения на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница. От 1998 до 2000 г. работи като акушер-гинеколог в Окръжна многопрофилна болница, гр. Бени-Уалит, Либия. Между 2000 и 2006 г. е завеждаш сектор Патология на бременността към АГ отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница. От 2006 до 2016 г. е лекар в АГ Клиника на II МБАЛ София – родилно отделение и отделение по оперативна гинекология. От 2016 г. заема длъжността Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница.

Д-р Миков има придобити редица допълнителни квалификации като: Ултразвук и доплерова диагностика в акушерството, Квалификационен курс по колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на моточната шийка, курс по гинекологична ендокринология, курс по детска гинекология. Участвал е в редица специализирани конференции и конгреси.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 2 БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16

Вторник и четвъртък:


08:00-12:30

checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Вторник и четвъртък:
15:30-18:30ч.
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове